צפו במעמד הכנסת ספר תורה אתמול (שני) ער"ח סיון לבית מדרש הגדול דחסידי קוסוב ויז'ניץ בבית שמש בראשות כ"ק האדמור שליט"א, התהלוכה יצאה ברחובה של עיר לעבר ביהמ"ד הגדול בהשתתפות החסידים וקהל רב, לאחמ"כ התקיימה סעודת המצווה • צילום: שוקי לרר

קוסוב ויז'ניץ • צפו במעמד הכנסת ספר תורה בחצהק (1)

קוסוב ויז'ניץ • צפו במעמד הכנסת ספר תורה בחצהק (2)

קוסוב ויז'ניץ • צפו במעמד הכנסת ספר תורה בחצהק (3)

קוסוב ויז'ניץ • צפו במעמד הכנסת ספר תורה בחצהק (4)

קוסוב ויז'ניץ • צפו במעמד הכנסת ספר תורה בחצהק (5)

קוסוב ויז'ניץ • צפו במעמד הכנסת ספר תורה בחצהק (6)

קוסוב ויז'ניץ • צפו במעמד הכנסת ספר תורה בחצהק (7)

קוסוב ויז'ניץ • צפו במעמד הכנסת ספר תורה בחצהק (8)

קוסוב ויז'ניץ • צפו במעמד הכנסת ספר תורה בחצהק (9)

קוסוב ויז'ניץ • צפו במעמד הכנסת ספר תורה בחצהק (10)

קוסוב ויז'ניץ • צפו במעמד הכנסת ספר תורה בחצהק (11)

קוסוב ויז'ניץ • צפו במעמד הכנסת ספר תורה בחצהק (12)

קוסוב ויז'ניץ • צפו במעמד הכנסת ספר תורה בחצהק (13)

קוסוב ויז'ניץ • צפו במעמד הכנסת ספר תורה בחצהק (14)

קוסוב ויז'ניץ • צפו במעמד הכנסת ספר תורה בחצהק (15)

קוסוב ויז'ניץ • צפו במעמד הכנסת ספר תורה בחצהק (16)

קוסוב ויז'ניץ • צפו במעמד הכנסת ספר תורה בחצהק (17)

קוסוב ויז'ניץ • צפו במעמד הכנסת ספר תורה בחצהק (18)

קוסוב ויז'ניץ • צפו במעמד הכנסת ספר תורה בחצהק (19)

קוסוב ויז'ניץ • צפו במעמד הכנסת ספר תורה בחצהק (20)

קוסוב ויז'ניץ • צפו במעמד הכנסת ספר תורה בחצהק (21)

קוסוב ויז'ניץ • צפו במעמד הכנסת ספר תורה בחצהק (22)

קוסוב ויז'ניץ • צפו במעמד הכנסת ספר תורה בחצהק (23)

קוסוב ויז'ניץ • צפו במעמד הכנסת ספר תורה בחצהק (24)

קוסוב ויז'ניץ • צפו במעמד הכנסת ספר תורה בחצהק (25)

קוסוב ויז'ניץ • צפו במעמד הכנסת ספר תורה בחצהק (26)

קוסוב ויז'ניץ • צפו במעמד הכנסת ספר תורה בחצהק (27)

קוסוב ויז'ניץ • צפו במעמד הכנסת ספר תורה בחצהק (28)

קוסוב ויז'ניץ • צפו במעמד הכנסת ספר תורה בחצהק (29)

קוסוב ויז'ניץ • צפו במעמד הכנסת ספר תורה בחצהק (30)

קוסוב ויז'ניץ • צפו במעמד הכנסת ספר תורה בחצהק (31)

קוסוב ויז'ניץ • צפו במעמד הכנסת ספר תורה בחצהק (32)

קוסוב ויז'ניץ • צפו במעמד הכנסת ספר תורה בחצהק (33)

קוסוב ויז'ניץ • צפו במעמד הכנסת ספר תורה בחצהק (34)

קוסוב ויז'ניץ • צפו במעמד הכנסת ספר תורה בחצהק (35)

קוסוב ויז'ניץ • צפו במעמד הכנסת ספר תורה בחצהק (36)

קוסוב ויז'ניץ • צפו במעמד הכנסת ספר תורה בחצהק (37)

קוסוב ויז'ניץ • צפו במעמד הכנסת ספר תורה בחצהק (38)

קוסוב ויז'ניץ • צפו במעמד הכנסת ספר תורה בחצהק (39)

קוסוב ויז'ניץ • צפו במעמד הכנסת ספר תורה בחצהק (40)

קוסוב ויז'ניץ • צפו במעמד הכנסת ספר תורה בחצהק (41)

קוסוב ויז'ניץ • צפו במעמד הכנסת ספר תורה בחצהק (42)

קוסוב ויז'ניץ • צפו במעמד הכנסת ספר תורה בחצהק (43)

קוסוב ויז'ניץ • צפו במעמד הכנסת ספר תורה בחצהק (44)

קוסוב ויז'ניץ • צפו במעמד הכנסת ספר תורה בחצהק (45)

קוסוב ויז'ניץ • צפו במעמד הכנסת ספר תורה בחצהק (46)

קוסוב ויז'ניץ • צפו במעמד הכנסת ספר תורה בחצהק (47)

קוסוב ויז'ניץ • צפו במעמד הכנסת ספר תורה בחצהק (48)

קוסוב ויז'ניץ • צפו במעמד הכנסת ספר תורה בחצהק (49)

קוסוב ויז'ניץ • צפו במעמד הכנסת ספר תורה בחצהק (50)23