כ"ק האדמו"ר משומרי אמונים ירושלים שליט"א שקצר חיטים אתמול (שני) ברמת הגולן, הגיע לאחמ"כ לאתרא קדישא מירון לתפילת מעריב וספירת העומר ואמירת תהלים בציון התנא האלקי הרשב"י זי"ע, לאחמ"כ ניגש לציון התנא רבי אלעזר ברשב"י זי"ע, ופתחו בריקוד "בר יוחאי".

האדמור משומרי אמונים בתפילה באתרא קדישא מירון (1)

האדמור משומרי אמונים בתפילה באתרא קדישא מירון (2)

האדמור משומרי אמונים בתפילה באתרא קדישא מירון (3)

האדמור משומרי אמונים בתפילה באתרא קדישא מירון (4)

האדמור משומרי אמונים בתפילה באתרא קדישא מירון (5)

האדמור משומרי אמונים בתפילה באתרא קדישא מירון (6)

האדמור משומרי אמונים בתפילה באתרא קדישא מירון (7)

האדמור משומרי אמונים בתפילה באתרא קדישא מירון (8)