המקובל הרב דוד בצרי שליט"א בתפילת השל''ה על תורמי קופת העיר בקבר השל''ה הקדוש אתמול (שני) ערב ראש חודש סיון • צילום: שוקי לרר - אברומי ברגר

הרב דוד בצרי בתפילת השל''ה של תורמי קופת העיר בקבר השל''ה הקדוש (1)

הרב דוד בצרי בתפילת השל''ה של תורמי קופת העיר בקבר השל''ה הקדוש (2)

הרב דוד בצרי בתפילת השל''ה של תורמי קופת העיר בקבר השל''ה הקדוש (3)

הרב דוד בצרי בתפילת השל''ה של תורמי קופת העיר בקבר השל''ה הקדוש (4)

הרב דוד בצרי בתפילת השל''ה של תורמי קופת העיר בקבר השל''ה הקדוש (5)

הרב דוד בצרי בתפילת השל''ה של תורמי קופת העיר בקבר השל''ה הקדוש (6)

הרב דוד בצרי בתפילת השל''ה של תורמי קופת העיר בקבר השל''ה הקדוש (7)

הרב דוד בצרי בתפילת השל''ה של תורמי קופת העיר בקבר השל''ה הקדוש (8)

הרב דוד בצרי בתפילת השל''ה של תורמי קופת העיר בקבר השל''ה הקדוש (9)

הרב דוד בצרי בתפילת השל''ה של תורמי קופת העיר בקבר השל''ה הקדוש (10)

הרב דוד בצרי בתפילת השל''ה של תורמי קופת העיר בקבר השל''ה הקדוש (11)

הרב דוד בצרי בתפילת השל''ה של תורמי קופת העיר בקבר השל''ה הקדוש (12)

הרב דוד בצרי בתפילת השל''ה של תורמי קופת העיר בקבר השל''ה הקדוש (13)

הרב דוד בצרי בתפילת השל''ה של תורמי קופת העיר בקבר השל''ה הקדוש (14)

הרב דוד בצרי בתפילת השל''ה של תורמי קופת העיר בקבר השל''ה הקדוש (15)

הרב דוד בצרי בתפילת השל''ה של תורמי קופת העיר בקבר השל''ה הקדוש (16)

הרב דוד בצרי בתפילת השל''ה של תורמי קופת העיר בקבר השל''ה הקדוש (17)

הרב דוד בצרי בתפילת השל''ה של תורמי קופת העיר בקבר השל''ה הקדוש (18)

הרב דוד בצרי בתפילת השל''ה של תורמי קופת העיר בקבר השל''ה הקדוש (19)