אולמי קונטיננטל: הדינר השנתי ב'וויליאמסבורג לטובת מוסדות 'ייטב לב' בארה"ק • צפו

חסידי סאטמאר בווילאמסבורג התכנסו יחד לדינר מיוחד באולמי קונטיננטל בעיר לטובת מוסדות ייטב לב דסאטמאר בארץ הקודש בערי ירושלים, בני ברק, ובית שמש, בראשות כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמאר שליט"א נשיא המוסדות ובכך סייעו למוסדות שאינם נהנים משולחן איזבל בתקציבים מהציונים • צילום: יוסי גולדברגר

אולמי קונטיננטל הדינר השנתי ב'וויליאמסבורג לטובת מוסדות 'ייטב לב' בארהק • צפו (1)
בדינר "כי לא תשכח מפי זרעו" שעמד בסימן הכרת הטוב לתושבי ארה"ק על השבת הנפלאה והמרוממת שהם ארגנו במירון בשב"ק פקודי ולרגל הדינר הוציאו מנהלי המוסדות ספר מיוחד "קהלא קדישא" עם זכרונות מהשבת המיוחדת ותמורת תרומה של 360 דולר קיבלו את המזכרת, לפני הדברות קודש של האדמו"ר שליט"א נאם הרה"ג ר' מאיר צוויבל הי"ו לזכרו של הראש הקהל הבלתי נשכח הרבני הנגיד ר' יצחק רוזנבערג ז"ל, שהיה בראשית דרכו העסקן של המוסדות בארה"ק והוא בנה ושיכלל את המוסדות
הנואם הזכיר שבשנת תשס"ו בדינער הראשון אחרי פטירת האדמו"ר מסאטמאר זצ"ל הרה"ק בעל ה'ברך משה' זי"ע, נאם המנוח ר' יצחק ז"ל וביקש אז מכל הציבור שכבר תרמו בתחילת הדינר שיוסיפו עוד תרומה מיוחדת בכדי לעזור ולבנות את המוסדות בארה"ק, ולכן ביקש הפעם הרה"ג הנ"ל שגם היום יוסיפו תרומות לזכרו ואכן במשך כשעה ארוכה עברו הציבור לפני האדמו"ר שליט"א והוסיפו תרומה על תרומתם במיוחד
לע"נ של הראש הקהל ר' יצחק ז"ל.

אולמי קונטיננטל הדינר השנתי ב'וויליאמסבורג לטובת מוסדות 'ייטב לב' בארהק • צפו (2) אולמי קונטיננטל הדינר השנתי ב'וויליאמסבורג לטובת מוסדות 'ייטב לב' בארהק • צפו (3) אולמי קונטיננטל הדינר השנתי ב'וויליאמסבורג לטובת מוסדות 'ייטב לב' בארהק • צפו (4) אולמי קונטיננטל הדינר השנתי ב'וויליאמסבורג לטובת מוסדות 'ייטב לב' בארהק • צפו (5) אולמי קונטיננטל הדינר השנתי ב'וויליאמסבורג לטובת מוסדות 'ייטב לב' בארהק • צפו (6) אולמי קונטיננטל הדינר השנתי ב'וויליאמסבורג לטובת מוסדות 'ייטב לב' בארהק • צפו (7) אולמי קונטיננטל הדינר השנתי ב'וויליאמסבורג לטובת מוסדות 'ייטב לב' בארהק • צפו (8) אולמי קונטיננטל הדינר השנתי ב'וויליאמסבורג לטובת מוסדות 'ייטב לב' בארהק • צפו (9) אולמי קונטיננטל הדינר השנתי ב'וויליאמסבורג לטובת מוסדות 'ייטב לב' בארהק • צפו (10) אולמי קונטיננטל הדינר השנתי ב'וויליאמסבורג לטובת מוסדות 'ייטב לב' בארהק • צפו (11) אולמי קונטיננטל הדינר השנתי ב'וויליאמסבורג לטובת מוסדות 'ייטב לב' בארהק • צפו (12) אולמי קונטיננטל הדינר השנתי ב'וויליאמסבורג לטובת מוסדות 'ייטב לב' בארהק • צפו (13) אולמי קונטיננטל הדינר השנתי ב'וויליאמסבורג לטובת מוסדות 'ייטב לב' בארהק • צפו (14) אולמי קונטיננטל הדינר השנתי ב'וויליאמסבורג לטובת מוסדות 'ייטב לב' בארהק • צפו (15) אולמי קונטיננטל הדינר השנתי ב'וויליאמסבורג לטובת מוסדות 'ייטב לב' בארהק • צפו (16) אולמי קונטיננטל הדינר השנתי ב'וויליאמסבורג לטובת מוסדות 'ייטב לב' בארהק • צפו (17) אולמי קונטיננטל הדינר השנתי ב'וויליאמסבורג לטובת מוסדות 'ייטב לב' בארהק • צפו (18) אולמי קונטיננטל הדינר השנתי ב'וויליאמסבורג לטובת מוסדות 'ייטב לב' בארהק • צפו (19) אולמי קונטיננטל הדינר השנתי ב'וויליאמסבורג לטובת מוסדות 'ייטב לב' בארהק • צפו (20) אולמי קונטיננטל הדינר השנתי ב'וויליאמסבורג לטובת מוסדות 'ייטב לב' בארהק • צפו (21) אולמי קונטיננטל הדינר השנתי ב'וויליאמסבורג לטובת מוסדות 'ייטב לב' בארהק • צפו (22) אולמי קונטיננטל הדינר השנתי ב'וויליאמסבורג לטובת מוסדות 'ייטב לב' בארהק • צפו (23) אולמי קונטיננטל הדינר השנתי ב'וויליאמסבורג לטובת מוסדות 'ייטב לב' בארהק • צפו (24) אולמי קונטיננטל הדינר השנתי ב'וויליאמסבורג לטובת מוסדות 'ייטב לב' בארהק • צפו (25) אולמי קונטיננטל הדינר השנתי ב'וויליאמסבורג לטובת מוסדות 'ייטב לב' בארהק • צפו (26) אולמי קונטיננטל הדינר השנתי ב'וויליאמסבורג לטובת מוסדות 'ייטב לב' בארהק • צפו (27) אולמי קונטיננטל הדינר השנתי ב'וויליאמסבורג לטובת מוסדות 'ייטב לב' בארהק • צפו (28) אולמי קונטיננטל הדינר השנתי ב'וויליאמסבורג לטובת מוסדות 'ייטב לב' בארהק • צפו (29) אולמי קונטיננטל הדינר השנתי ב'וויליאמסבורג לטובת מוסדות 'ייטב לב' בארהק • צפו (30) אולמי קונטיננטל הדינר השנתי ב'וויליאמסבורג לטובת מוסדות 'ייטב לב' בארהק • צפו (31) אולמי קונטיננטל הדינר השנתי ב'וויליאמסבורג לטובת מוסדות 'ייטב לב' בארהק • צפו (32) אולמי קונטיננטל הדינר השנתי ב'וויליאמסבורג לטובת מוסדות 'ייטב לב' בארהק • צפו (33) אולמי קונטיננטל הדינר השנתי ב'וויליאמסבורג לטובת מוסדות 'ייטב לב' בארהק • צפו (34) אולמי קונטיננטל הדינר השנתי ב'וויליאמסבורג לטובת מוסדות 'ייטב לב' בארהק • צפו (35) אולמי קונטיננטל הדינר השנתי ב'וויליאמסבורג לטובת מוסדות 'ייטב לב' בארהק • צפו (36) אולמי קונטיננטל הדינר השנתי ב'וויליאמסבורג לטובת מוסדות 'ייטב לב' בארהק • צפו (37) אולמי קונטיננטל הדינר השנתי ב'וויליאמסבורג לטובת מוסדות 'ייטב לב' בארהק • צפו (38) אולמי קונטיננטל הדינר השנתי ב'וויליאמסבורג לטובת מוסדות 'ייטב לב' בארהק • צפו (39) אולמי קונטיננטל הדינר השנתי ב'וויליאמסבורג לטובת מוסדות 'ייטב לב' בארהק • צפו (40) אולמי קונטיננטל הדינר השנתי ב'וויליאמסבורג לטובת מוסדות 'ייטב לב' בארהק • צפו (41) אולמי קונטיננטל הדינר השנתי ב'וויליאמסבורג לטובת מוסדות 'ייטב לב' בארהק • צפו (42) אולמי קונטיננטל הדינר השנתי ב'וויליאמסבורג לטובת מוסדות 'ייטב לב' בארהק • צפו (43) אולמי קונטיננטל הדינר השנתי ב'וויליאמסבורג לטובת מוסדות 'ייטב לב' בארהק • צפו (44) אולמי קונטיננטל הדינר השנתי ב'וויליאמסבורג לטובת מוסדות 'ייטב לב' בארהק • צפו (45) אולמי קונטיננטל הדינר השנתי ב'וויליאמסבורג לטובת מוסדות 'ייטב לב' בארהק • צפו (46) אולמי קונטיננטל הדינר השנתי ב'וויליאמסבורג לטובת מוסדות 'ייטב לב' בארהק • צפו (47) אולמי קונטיננטל הדינר השנתי ב'וויליאמסבורג לטובת מוסדות 'ייטב לב' בארהק • צפו (48) אולמי קונטיננטל הדינר השנתי ב'וויליאמסבורג לטובת מוסדות 'ייטב לב' בארהק • צפו (49) אולמי קונטיננטל הדינר השנתי ב'וויליאמסבורג לטובת מוסדות 'ייטב לב' בארהק • צפו (50)

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *