השבוע (שני) התקיימה ההתכנסות מרכזית וסעודת הילולא קדישא לכבוד יומא דהילולא של מרן קדוש ישראל בעל ה"יד יוסף" מבוטשעטש זי"ע המכונה "דער קליינער בעש"ט" אשר נודע ש"כל מי שנגע ב'קלאמקע' (ידית הדלת) שלו נושע, הסעודה נערכה בהיכל בית המדרש דחסידי בוטשאן בבני ברק, בראשות נכדו כ"ק האדמו"ר שליט"א במהלך הסעודה נשא האדמו"ר דברות קודש והעלה את זכרו הטהור של זקינו הק' זי"ע, והאציל מברכות קדשו שזכות זקינו הק' יגן עלינו ועל כל ישראל להיוושע בכל מילי דמייטב • צפו

האדמור מבוטשאן בעריכת השוה''ט בהילולת זקינו הרהק בעל ה''יד יוסף'' מבוטשעטש זי''ע (1)

האדמור מבוטשאן בעריכת השוה''ט בהילולת זקינו הרהק בעל ה''יד יוסף'' מבוטשעטש זי''ע (2)

האדמור מבוטשאן בעריכת השוה''ט בהילולת זקינו הרהק בעל ה''יד יוסף'' מבוטשעטש זי''ע (3)

האדמור מבוטשאן בעריכת השוה''ט בהילולת זקינו הרהק בעל ה''יד יוסף'' מבוטשעטש זי''ע (4)

האדמור מבוטשאן בעריכת השוה''ט בהילולת זקינו הרהק בעל ה''יד יוסף'' מבוטשעטש זי''ע (5)

האדמור מבוטשאן בעריכת השוה''ט בהילולת זקינו הרהק בעל ה''יד יוסף'' מבוטשעטש זי''ע (6)

האדמור מבוטשאן בעריכת השוה''ט בהילולת זקינו הרהק בעל ה''יד יוסף'' מבוטשעטש זי''ע (7)

האדמור מבוטשאן בעריכת השוה''ט בהילולת זקינו הרהק בעל ה''יד יוסף'' מבוטשעטש זי''ע (8)

האדמור מבוטשאן בעריכת השוה''ט בהילולת זקינו הרהק בעל ה''יד יוסף'' מבוטשעטש זי''ע (9)

האדמור מבוטשאן בעריכת השוה''ט בהילולת זקינו הרהק בעל ה''יד יוסף'' מבוטשעטש זי''ע (10)