קהל רב מתושבי ירושלים, השתתפו השבוע (שלישי) במעמד הכנסת ספר תורה שהוכנס להיכל ישיבתו של מרן פוסק הדור הגר"מ שטרנבוך שליט"א • צילום: מתיתהו גולדברג.

המונים בראשות גדולי ישראל השתתפו השבוע ביום שלישי במעמד הכנסת ספר תורה לישיבה הגדולה בראשות מרן פוסק הדור הגר"מ שטרנבוך שליט"א.

 

 

הכנסת ספר תורה להיכל ישיבת מרן פוסק הדור הגרמ שטרנבוך • גלריה ראשונה (1)

 

במעמד כתיבת האותיות בבית מרן פוסק הדור הגר"מ שטרנבוך שליט"א בהר נוף, השתתפו: כ"ק האדמו"ר מתולדות אהרן, כ"ק האדמו"ר מדושינסקיא, גאב"ד ה'עדה' הגרי"ט וויס, חברי בד"ץ העדה החרדית: רבי אברהם יצחק אולמן, רבי נתן קופשיץ, רבי יעקב מנדל יאראוויטש, רבי יהודה פישר. כמו כן השתתפו גם ראשי הנהלת העדה החרדית רבי יעקב ראטה ורבי שמעון וויס שליט"א, והעסקן המיתולוגי לבית 'העדה' רבי שמעון שישא.

 

הכנסת ספר תורה להיכל ישיבת מרן פוסק הדור הגרמ שטרנבוך • גלריה ראשונה (2) הכנסת ספר תורה להיכל ישיבת מרן פוסק הדור הגרמ שטרנבוך • גלריה ראשונה (3)

 

חידוש מעניין נרשם באירוע, כאשר הרה"צ חיים צבי טייטלבוים שליט"א רב דקהילת סאטמר ירושלים, הגיע בשליחות אביו כ"ק מרן האדמו"ר מהרז"ל מסאטמר שליט"א להשתתף בכתיבת האותיות בבית מרן פוסק הדור הגר"מ שטרנבוך שליט"א.

שיחה תורנית מעניינת התפתחה בין הגאב"ד לראב"ד, שעה שהגאב"ד ביקש לשלוח שליח שיכתוב במקומו אות בספר תורה, ומרן פוסק הדור הגר"מ שטרנבוך נענה שעל פי הלכה אין להחשיב את 'שלוחו של אדם כמותו' כל עוד האות בספר תורה איננו שלו. "אדם יכול לשלוח שליח רק על דברים ששייכים לו או שהוא אחראי עליהם, לכן אני נותן לכם אות בספר תורה, ומכיון שזה נעשה שלכם, תוכלו לשלוח שליח", אמר מרן פוסק הדור הגר"מ שטרנבוך לגאב"ד. הגאב"ד קיבל את ההצעה, ושילם מכספו לסופר עבור כתיבת אות, ושלח את הסופר שליח שיכתוב במקומו אות בספר תורה.

כמו כן השתתפו גם גדולי תורה וראשי ישיבות נוספים: הגר"ש אויערבאך. הגר"ד כהן. הגר"ח קוק. הגר"ז שוב. הגר"י מישקובסקי ראש הישיבה החדשה לצעירים. רבי מרדכי שפירא משגיח ישיבת תורת רפאל. הגר"ש ברסלויאר. רבי יצחק אשלג ר"י כנסת יונה. הגרא"י הירשוביץ מראשי ישיבת אוהל יוסף. הגאון רבי משה דרוק מראשי ישיבת אור אלחנן. האדמו"ר מסאווראן. הרה"ג ברוך הורוויץ ראש ישיבת דבר ירושלים, הרה"ג מרדכי שלמה שטיינמץ רב קהילת ויז'ניץ – הר נוף, הרה"ג מתתיהו שוימר מראשי ישיבת תפרח, הרה"ג יוסף אשר נוימן רב קהילת שארית יוסף אשר – הר נוף. רבי אברהם נובוגרוצקי מראשי ישיבת אור ישראל, רבי זבולון שוב ר"י דברי אמת.

 

 

הכנסת ספר תורה להיכל ישיבת מרן פוסק הדור הגרמ שטרנבוך • גלריה ראשונה (4) הכנסת ספר תורה להיכל ישיבת מרן פוסק הדור הגרמ שטרנבוך • גלריה ראשונה (5) הכנסת ספר תורה להיכל ישיבת מרן פוסק הדור הגרמ שטרנבוך • גלריה ראשונה (6) הכנסת ספר תורה להיכל ישיבת מרן פוסק הדור הגרמ שטרנבוך • גלריה ראשונה (7) הכנסת ספר תורה להיכל ישיבת מרן פוסק הדור הגרמ שטרנבוך • גלריה ראשונה (8) הכנסת ספר תורה להיכל ישיבת מרן פוסק הדור הגרמ שטרנבוך • גלריה ראשונה (9) הכנסת ספר תורה להיכל ישיבת מרן פוסק הדור הגרמ שטרנבוך • גלריה ראשונה (10) הכנסת ספר תורה להיכל ישיבת מרן פוסק הדור הגרמ שטרנבוך • גלריה ראשונה (11)

התהלוכה לכבודה של תורה יצאה מביתו של רו"מ הישיבה הרה"ג רבי פנחס שטרנבוך לעבר היכל הישיבה הגדולה בשכונת רמות א', כאשר עם בא התהלוכה לבנין הישיבה, הכניס מרן פוסק הדור הגר"מ שטרנבוך את ספר התורה לארון הקודש בהיכל הישיבה, תוך כדי ריקודים שנמשכו שעה ארוכה לכבודה של תורה בהיכל הישיבה.

לאחמ"כ התקיימה סעודת המצוה לכבודה של תורה, כשהגאון רבי חיים קוק ראש ישיבת 'תורת רפאל' נעמד לשאת דברים, במהלך דבריו אמר: "לקבל תורה משריד לדור דעה שלמד עם הרב מבריסק, החזו"א, ור' אלחנן ווסרמן, ושאר גדולי ישראל, אין זכות גדולה מזו".

 

הכנסת ספר תורה להיכל ישיבת מרן פוסק הדור הגרמ שטרנבוך • גלריה ראשונה (12) הכנסת ספר תורה להיכל ישיבת מרן פוסק הדור הגרמ שטרנבוך • גלריה ראשונה (13) הכנסת ספר תורה להיכל ישיבת מרן פוסק הדור הגרמ שטרנבוך • גלריה ראשונה (14) הכנסת ספר תורה להיכל ישיבת מרן פוסק הדור הגרמ שטרנבוך • גלריה ראשונה (15) הכנסת ספר תורה להיכל ישיבת מרן פוסק הדור הגרמ שטרנבוך • גלריה ראשונה (16) הכנסת ספר תורה להיכל ישיבת מרן פוסק הדור הגרמ שטרנבוך • גלריה ראשונה (17) הכנסת ספר תורה להיכל ישיבת מרן פוסק הדור הגרמ שטרנבוך • גלריה ראשונה (18) הכנסת ספר תורה להיכל ישיבת מרן פוסק הדור הגרמ שטרנבוך • גלריה ראשונה (19) הכנסת ספר תורה להיכל ישיבת מרן פוסק הדור הגרמ שטרנבוך • גלריה ראשונה (20) הכנסת ספר תורה להיכל ישיבת מרן פוסק הדור הגרמ שטרנבוך • גלריה ראשונה (21) הכנסת ספר תורה להיכל ישיבת מרן פוסק הדור הגרמ שטרנבוך • גלריה ראשונה (22) הכנסת ספר תורה להיכל ישיבת מרן פוסק הדור הגרמ שטרנבוך • גלריה ראשונה (23) הכנסת ספר תורה להיכל ישיבת מרן פוסק הדור הגרמ שטרנבוך • גלריה ראשונה (24) הכנסת ספר תורה להיכל ישיבת מרן פוסק הדור הגרמ שטרנבוך • גלריה ראשונה (25) הכנסת ספר תורה להיכל ישיבת מרן פוסק הדור הגרמ שטרנבוך • גלריה ראשונה (26) הכנסת ספר תורה להיכל ישיבת מרן פוסק הדור הגרמ שטרנבוך • גלריה ראשונה (27) הכנסת ספר תורה להיכל ישיבת מרן פוסק הדור הגרמ שטרנבוך • גלריה ראשונה (28) הכנסת ספר תורה להיכל ישיבת מרן פוסק הדור הגרמ שטרנבוך • גלריה ראשונה (29) הכנסת ספר תורה להיכל ישיבת מרן פוסק הדור הגרמ שטרנבוך • גלריה ראשונה (30) הכנסת ספר תורה להיכל ישיבת מרן פוסק הדור הגרמ שטרנבוך • גלריה ראשונה (31) הכנסת ספר תורה להיכל ישיבת מרן פוסק הדור הגרמ שטרנבוך • גלריה ראשונה (32) הכנסת ספר תורה להיכל ישיבת מרן פוסק הדור הגרמ שטרנבוך • גלריה ראשונה (33) הכנסת ספר תורה להיכל ישיבת מרן פוסק הדור הגרמ שטרנבוך • גלריה ראשונה (34) הכנסת ספר תורה להיכל ישיבת מרן פוסק הדור הגרמ שטרנבוך • גלריה ראשונה (35) הכנסת ספר תורה להיכל ישיבת מרן פוסק הדור הגרמ שטרנבוך • גלריה ראשונה (36) הכנסת ספר תורה להיכל ישיבת מרן פוסק הדור הגרמ שטרנבוך • גלריה ראשונה (37) הכנסת ספר תורה להיכל ישיבת מרן פוסק הדור הגרמ שטרנבוך • גלריה ראשונה (38) הכנסת ספר תורה להיכל ישיבת מרן פוסק הדור הגרמ שטרנבוך • גלריה ראשונה (39) הכנסת ספר תורה להיכל ישיבת מרן פוסק הדור הגרמ שטרנבוך • גלריה ראשונה (40) הכנסת ספר תורה להיכל ישיבת מרן פוסק הדור הגרמ שטרנבוך • גלריה ראשונה (41) הכנסת ספר תורה להיכל ישיבת מרן פוסק הדור הגרמ שטרנבוך • גלריה ראשונה (42) הכנסת ספר תורה להיכל ישיבת מרן פוסק הדור הגרמ שטרנבוך • גלריה ראשונה (43)