שמחת שבע ברכות האחרונה לבת זקוניו של הראשל״צ הגר״י יוסף התקיימה אמש בביתו שבשכונת סנהדריה בירושלים. הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א ראש ישיבת עטרת ישראל, כיבד בנוכחותו את השמחה ואמר בדבריו לראשל״צ, ״יש לנו הכרת הטוב רבה אליכם״, אמר ראש הישיבה, ״בזמנו, כשנפתחה ישיבת עטרת ישראל, אביכם מרן הגר״ע יוסף הגיע לישיבה כדי למסור שיעור. זאת ועוד, הוא אירח בביתו דינר לטובת הישיבה״ • צילום: יעקב כהן.

עוד השתתפו בשמחת שבע הברכות בירושלים: כ״ק האדמו״ר מבויאן, חבר מועצת חכמי התורה הגר״ד יוסף, ר"י פורת יוסף הגר״מ צדקה , ר"י מיר הגר״י אזרחי , ר"י עטרת יצחק הגר"י ברכה, המקובל הגר״ב שמואלי, הגר״י אפרתי, הגאון רבי זמיר כהן, אב"ד ת"א הרב זבדיה כהן, הגר״א פרץ, הגר״ש אליטוב, הגר״נ נוסבוים, ועוד.

הגרב״מ אזרחי לראשל״צ הגר״י יוסף • ״יש לנו הכרת הטוב רבה אליכם״ (1)
חבר מועצת חכמי התורה הגר״ד יוסף, שיבח בנאומו את החתן על שזכה להיכנס לבית של תורה, בית של אחד הפוסקים הגדולים של הדור. ״אני לא יודע אם הוא התפלל על כך או שכך נגזר משמים אבל אין לי ספק כי לחתן יש זכות גדולה בכך שזכה בבת תלמיד חכם״, אמר.

הגרב״מ אזרחי לראשל״צ הגר״י יוסף • ״יש לנו הכרת הטוב רבה אליכם״ (2)

חבר מועצת הרבנות הרב שמעון אליטוב, אמר בשמחה, כי ״אני נוהג לשמוע את הראשל״צ גם בישיבות מועצת הרבנות וגם בשיעורי הלוויין והוא המשך ישיר של מרן זצ״ל, שהביא את כבודה של התורה לכל פינה״, אמר.
הגרב״מ אזרחי לראשל״צ הגר״י יוסף • ״יש לנו הכרת הטוב רבה אליכם״ (3)

הגרב״מ אזרחי לראשל״צ הגר״י יוסף • ״יש לנו הכרת הטוב רבה אליכם״ (4)

הגרב״מ אזרחי לראשל״צ הגר״י יוסף • ״יש לנו הכרת הטוב רבה אליכם״ (5)

הגרב״מ אזרחי לראשל״צ הגר״י יוסף • ״יש לנו הכרת הטוב רבה אליכם״ (6)

הגרב״מ אזרחי לראשל״צ הגר״י יוסף • ״יש לנו הכרת הטוב רבה אליכם״ (7)

הגרב״מ אזרחי לראשל״צ הגר״י יוסף • ״יש לנו הכרת הטוב רבה אליכם״ (8)

הגרב״מ אזרחי לראשל״צ הגר״י יוסף • ״יש לנו הכרת הטוב רבה אליכם״ (9)

הגרב״מ אזרחי לראשל״צ הגר״י יוסף • ״יש לנו הכרת הטוב רבה אליכם״ (10)

הגרב״מ אזרחי לראשל״צ הגר״י יוסף • ״יש לנו הכרת הטוב רבה אליכם״ (11)

הגרב״מ אזרחי לראשל״צ הגר״י יוסף • ״יש לנו הכרת הטוב רבה אליכם״ (12)

הגרב״מ אזרחי לראשל״צ הגר״י יוסף • ״יש לנו הכרת הטוב רבה אליכם״ (13)

הגרב״מ אזרחי לראשל״צ הגר״י יוסף • ״יש לנו הכרת הטוב רבה אליכם״ (14)

הגרב״מ אזרחי לראשל״צ הגר״י יוסף • ״יש לנו הכרת הטוב רבה אליכם״ (15)

הגרב״מ אזרחי לראשל״צ הגר״י יוסף • ״יש לנו הכרת הטוב רבה אליכם״ (16)

הגרב״מ אזרחי לראשל״צ הגר״י יוסף • ״יש לנו הכרת הטוב רבה אליכם״ (17)

הגרב״מ אזרחי לראשל״צ הגר״י יוסף • ״יש לנו הכרת הטוב רבה אליכם״ (18)

הגרב״מ אזרחי לראשל״צ הגר״י יוסף • ״יש לנו הכרת הטוב רבה אליכם״ (19)

הגרב״מ אזרחי לראשל״צ הגר״י יוסף • ״יש לנו הכרת הטוב רבה אליכם״ (20)

הגרב״מ אזרחי לראשל״צ הגר״י יוסף • ״יש לנו הכרת הטוב רבה אליכם״ (21)

הגרב״מ אזרחי לראשל״צ הגר״י יוסף • ״יש לנו הכרת הטוב רבה אליכם״ (22)

הגרב״מ אזרחי לראשל״צ הגר״י יוסף • ״יש לנו הכרת הטוב רבה אליכם״ (23)

הגרב״מ אזרחי לראשל״צ הגר״י יוסף • ״יש לנו הכרת הטוב רבה אליכם״ (24)