הגה"צ רבי לייבל מינצברג שליט"א מסר בשבוע שעבר (רביעי) שיעור בעניינים הנלמדים בכולל שבראשותו בשכונת הגפן בגבעה B בביתר עילית • צילום: ברוך אוביץ

ביתר עילית • הגרל מינצברג במסירת שיעור בהיכל בית מדרשו בעיר (1)

ביתר עילית • הגרל מינצברג במסירת שיעור בהיכל בית מדרשו בעיר (2)

ביתר עילית • הגרל מינצברג במסירת שיעור בהיכל בית מדרשו בעיר (3)

ביתר עילית • הגרל מינצברג במסירת שיעור בהיכל בית מדרשו בעיר (4)

ביתר עילית • הגרל מינצברג במסירת שיעור בהיכל בית מדרשו בעיר (5)

ביתר עילית • הגרל מינצברג במסירת שיעור בהיכל בית מדרשו בעיר (6)

ביתר עילית • הגרל מינצברג במסירת שיעור בהיכל בית מדרשו בעיר (7)

ביתר עילית • הגרל מינצברג במסירת שיעור בהיכל בית מדרשו בעיר (8)

ביתר עילית • הגרל מינצברג במסירת שיעור בהיכל בית מדרשו בעיר (9)

ביתר עילית • הגרל מינצברג במסירת שיעור בהיכל בית מדרשו בעיר (10)

ביתר עילית • הגרל מינצברג במסירת שיעור בהיכל בית מדרשו בעיר (11)

ביתר עילית • הגרל מינצברג במסירת שיעור בהיכל בית מדרשו בעיר (12)

ביתר עילית • הגרל מינצברג במסירת שיעור בהיכל בית מדרשו בעיר (13)

ביתר עילית • הגרל מינצברג במסירת שיעור בהיכל בית מדרשו בעיר (14)

ביתר עילית • הגרל מינצברג במסירת שיעור בהיכל בית מדרשו בעיר (15)

ביתר עילית • הגרל מינצברג במסירת שיעור בהיכל בית מדרשו בעיר (16)

ביתר עילית • הגרל מינצברג במסירת שיעור בהיכל בית מדרשו בעיר (17)

ביתר עילית • הגרל מינצברג במסירת שיעור בהיכל בית מדרשו בעיר (18)

ביתר עילית • הגרל מינצברג במסירת שיעור בהיכל בית מדרשו בעיר (19)

ביתר עילית • הגרל מינצברג במסירת שיעור בהיכל בית מדרשו בעיר (20)

ביתר עילית • הגרל מינצברג במסירת שיעור בהיכל בית מדרשו בעיר (21)

ביתר עילית • הגרל מינצברג במסירת שיעור בהיכל בית מדרשו בעיר (22)

ביתר עילית • הגרל מינצברג במסירת שיעור בהיכל בית מדרשו בעיר (23)

ביתר עילית • הגרל מינצברג במסירת שיעור בהיכל בית מדרשו בעיר (24)

ביתר עילית • הגרל מינצברג במסירת שיעור בהיכל בית מדרשו בעיר (25)

ביתר עילית • הגרל מינצברג במסירת שיעור בהיכל בית מדרשו בעיר (26)

ביתר עילית • הגרל מינצברג במסירת שיעור בהיכל בית מדרשו בעיר (27)

ביתר עילית • הגרל מינצברג במסירת שיעור בהיכל בית מדרשו בעיר (28)

ביתר עילית • הגרל מינצברג במסירת שיעור בהיכל בית מדרשו בעיר (29)

ביתר עילית • הגרל מינצברג במסירת שיעור בהיכל בית מדרשו בעיר (30)

ביתר עילית • הגרל מינצברג במסירת שיעור בהיכל בית מדרשו בעיר (31)