צפו בגלריה מרהיבה ממעמד הכנסת ספר התורה לבית המדרש דחסידי מודז'יץ בעיר התורה בני ברק, ספר התורה לווה בשירה וריקודים לקול צלילי עשרות שירי וניגוני בית מודז'יץ • צילום: שוקי לרר

‏‏קהל חסידי ואוהדי בית מודזיץ, השתתפו השבוע (שלישי) במעמד הכנסת ספר התורה החדש להיכל בית החסידים דמודזיץ ברחוב חבקוק בבני ברק.

מודז'יץ מעמד הכנסת ספר תורה להיכל בית המדרש בבני ברק (1)

מודז'יץ מעמד הכנסת ספר תורה להיכל בית המדרש בבני ברק (2)
ספר התורה נכתב ונתרם, על ידי הרה"ח יחיאל שינקר הי"ו ומשפחתו. במעמד כתיבת האותיות שנערכו לפני התהלוכה התכבדו בכתיבת האותיות: כ"ק האדמו"ר ממודזיץ שליט"א וקהל חסידי ואוהדי בית מודזיץ ומשפחת הנדיב.

בתום כתיבת האותיות, יצאה התהלוכה מבית הנדיב ברחוב גוטמאכר. בהתלוכה השתתף כ"ק האדמו"ר מסאדיגורא שליט"א, שרקד עם ספר התורה החדש. התהלוכה לוותה בשירי וניגוני בית מודזיץ. לאחר שהגיע התהלוכה לבית המדרש, המשיכו הריקודים עוד זמן רב. בתום הריקודים כובד כ"ק האדמו"ר ממודזיץ שליט"א לומר את ה"לדוד מזמור". לאחר הכנסת ספר התורה החדש להיכל, ערך האדמו"ר לחיים טיש לכבודה של תורה.

מודז'יץ מעמד הכנסת ספר תורה להיכל בית המדרש בבני ברק (3)

מודז'יץ מעמד הכנסת ספר תורה להיכל בית המדרש בבני ברק (4)

מודז'יץ מעמד הכנסת ספר תורה להיכל בית המדרש בבני ברק (5)

מודז'יץ מעמד הכנסת ספר תורה להיכל בית המדרש בבני ברק (6)

מודז'יץ מעמד הכנסת ספר תורה להיכל בית המדרש בבני ברק (7)

מודז'יץ מעמד הכנסת ספר תורה להיכל בית המדרש בבני ברק (8)

מודז'יץ מעמד הכנסת ספר תורה להיכל בית המדרש בבני ברק (9)

מודז'יץ מעמד הכנסת ספר תורה להיכל בית המדרש בבני ברק (10)

מודז'יץ מעמד הכנסת ספר תורה להיכל בית המדרש בבני ברק (11)

מודז'יץ מעמד הכנסת ספר תורה להיכל בית המדרש בבני ברק (12)

מודז'יץ מעמד הכנסת ספר תורה להיכל בית המדרש בבני ברק (13)

מודז'יץ מעמד הכנסת ספר תורה להיכל בית המדרש בבני ברק (14)

מודז'יץ מעמד הכנסת ספר תורה להיכל בית המדרש בבני ברק (15)

מודז'יץ מעמד הכנסת ספר תורה להיכל בית המדרש בבני ברק (16)

מודז'יץ מעמד הכנסת ספר תורה להיכל בית המדרש בבני ברק (17)

מודז'יץ מעמד הכנסת ספר תורה להיכל בית המדרש בבני ברק (18)

מודז'יץ מעמד הכנסת ספר תורה להיכל בית המדרש בבני ברק (19)

מודז'יץ מעמד הכנסת ספר תורה להיכל בית המדרש בבני ברק (20)

מודז'יץ מעמד הכנסת ספר תורה להיכל בית המדרש בבני ברק (21)

מודז'יץ מעמד הכנסת ספר תורה להיכל בית המדרש בבני ברק (22)

מודז'יץ מעמד הכנסת ספר תורה להיכל בית המדרש בבני ברק (23)

מודז'יץ מעמד הכנסת ספר תורה להיכל בית המדרש בבני ברק (24)

מודז'יץ מעמד הכנסת ספר תורה להיכל בית המדרש בבני ברק (25)

מודז'יץ מעמד הכנסת ספר תורה להיכל בית המדרש בבני ברק (26)

מודז'יץ מעמד הכנסת ספר תורה להיכל בית המדרש בבני ברק (27)

מודז'יץ מעמד הכנסת ספר תורה להיכל בית המדרש בבני ברק (28)

מודז'יץ מעמד הכנסת ספר תורה להיכל בית המדרש בבני ברק (29)

מודז'יץ מעמד הכנסת ספר תורה להיכל בית המדרש בבני ברק (30)

מודז'יץ מעמד הכנסת ספר תורה להיכל בית המדרש בבני ברק (31)

מודז'יץ מעמד הכנסת ספר תורה להיכל בית המדרש בבני ברק (32)

מודז'יץ מעמד הכנסת ספר תורה להיכל בית המדרש בבני ברק (33)

מודז'יץ מעמד הכנסת ספר תורה להיכל בית המדרש בבני ברק (34)

מודז'יץ מעמד הכנסת ספר תורה להיכל בית המדרש בבני ברק (35)

מודז'יץ מעמד הכנסת ספר תורה להיכל בית המדרש בבני ברק (36)

מודז'יץ מעמד הכנסת ספר תורה להיכל בית המדרש בבני ברק (37)

מודז'יץ מעמד הכנסת ספר תורה להיכל בית המדרש בבני ברק (38)

מודז'יץ מעמד הכנסת ספר תורה להיכל בית המדרש בבני ברק (39)

מודז'יץ מעמד הכנסת ספר תורה להיכל בית המדרש בבני ברק (40)

מודז'יץ מעמד הכנסת ספר תורה להיכל בית המדרש בבני ברק (41)

מודז'יץ מעמד הכנסת ספר תורה להיכל בית המדרש בבני ברק (42)

מודז'יץ מעמד הכנסת ספר תורה להיכל בית המדרש בבני ברק (43)

מודז'יץ מעמד הכנסת ספר תורה להיכל בית המדרש בבני ברק (44)

מודז'יץ מעמד הכנסת ספר תורה להיכל בית המדרש בבני ברק (45)

מודז'יץ מעמד הכנסת ספר תורה להיכל בית המדרש בבני ברק (46)

מודז'יץ מעמד הכנסת ספר תורה להיכל בית המדרש בבני ברק (47)

מודז'יץ מעמד הכנסת ספר תורה להיכל בית המדרש בבני ברק (48)

מודז'יץ מעמד הכנסת ספר תורה להיכל בית המדרש בבני ברק (49)

מודז'יץ מעמד הכנסת ספר תורה להיכל בית המדרש בבני ברק (50)