השבוע התקיים דינר ומסיבה לטובת כולל אברכים דחסידי וויען בבית הרבני הנגיד ר' וואלף ברוין הי"ו בבורו פארק בהשתתפות כ"ק האדמו"ר מוויען שליט"א ותומכי המוסדות • צילום: JDN

דינר לטובת כולל אברכים דחסידי וויען בבורו פארק • גלריה (1)

דינר לטובת כולל אברכים דחסידי וויען בבורו פארק • גלריה (2)

דינר לטובת כולל אברכים דחסידי וויען בבורו פארק • גלריה (3)

דינר לטובת כולל אברכים דחסידי וויען בבורו פארק • גלריה (4)

דינר לטובת כולל אברכים דחסידי וויען בבורו פארק • גלריה (5)

דינר לטובת כולל אברכים דחסידי וויען בבורו פארק • גלריה (6)

דינר לטובת כולל אברכים דחסידי וויען בבורו פארק • גלריה (7)

דינר לטובת כולל אברכים דחסידי וויען בבורו פארק • גלריה (8)

דינר לטובת כולל אברכים דחסידי וויען בבורו פארק • גלריה (9)

דינר לטובת כולל אברכים דחסידי וויען בבורו פארק • גלריה (10)

דינר לטובת כולל אברכים דחסידי וויען בבורו פארק • גלריה (11)

דינר לטובת כולל אברכים דחסידי וויען בבורו פארק • גלריה (12)

דינר לטובת כולל אברכים דחסידי וויען בבורו פארק • גלריה (13)

דינר לטובת כולל אברכים דחסידי וויען בבורו פארק • גלריה (16)

דינר לטובת כולל אברכים דחסידי וויען בבורו פארק • גלריה (17)

דינר לטובת כולל אברכים דחסידי וויען בבורו פארק • גלריה (18)