עכב ניסיונות הזמן התקיים השבוע מעמד נורא הוד בסימן 'אשריכם ישראל' בהיכל בית המדרש 'בני יששכר' דינוב שבביתר, המשא המרכזי היה של כ"ק האדמו"ר שליט"א, לאחמ"כ נשא דברים הגר"מ גלבר שליט"א אב"ד דחסידי מונקאטש ב"ב שהעביר הוראות והתייחסות בנושא מזקינו הגה"ק מרן בעל ה'שבט הלוי' זי"ע, ואחריהם נשאו דברים הגר"א גוטרמן שליט"א, והגר"מ שטיין שליט"א ר"י נחלת דוד • צילום: ברוך אוביץ

דינוב • כינוס נורא הוד בסימן 'אשריכם ישראל' (1)

דינוב • כינוס נורא הוד בסימן 'אשריכם ישראל' (2)

דינוב • כינוס נורא הוד בסימן 'אשריכם ישראל' (3)

דינוב • כינוס נורא הוד בסימן 'אשריכם ישראל' (4)

דינוב • כינוס נורא הוד בסימן 'אשריכם ישראל' (5)

דינוב • כינוס נורא הוד בסימן 'אשריכם ישראל' (6)

דינוב • כינוס נורא הוד בסימן 'אשריכם ישראל' (7)

דינוב • כינוס נורא הוד בסימן 'אשריכם ישראל' (8)

דינוב • כינוס נורא הוד בסימן 'אשריכם ישראל' (9)

דינוב • כינוס נורא הוד בסימן 'אשריכם ישראל' (10)

דינוב • כינוס נורא הוד בסימן 'אשריכם ישראל' (11)

דינוב • כינוס נורא הוד בסימן 'אשריכם ישראל' (12)

דינוב • כינוס נורא הוד בסימן 'אשריכם ישראל' (13)

דינוב • כינוס נורא הוד בסימן 'אשריכם ישראל' (14)

דינוב • כינוס נורא הוד בסימן 'אשריכם ישראל' (15)

דינוב • כינוס נורא הוד בסימן 'אשריכם ישראל' (16)

דינוב • כינוס נורא הוד בסימן 'אשריכם ישראל' (17)

דינוב • כינוס נורא הוד בסימן 'אשריכם ישראל' (18)

דינוב • כינוס נורא הוד בסימן 'אשריכם ישראל' (19)

דינוב • כינוס נורא הוד בסימן 'אשריכם ישראל' (20)

דינוב • כינוס נורא הוד בסימן 'אשריכם ישראל' (21)