הגאון רבי יעקב אדלשטין שליט"א רבה של רמת השרון הגיע אתמול (חמישי) לביקור בבני ברק בכדי לשמש כסנדק בברית לנינו נכד לחתנו הגאון רבי יקותיאל פישל שליט"א, מראשי ישיבת 'רינה של תורה' בכרמיאל, ונכד להגאון רבי אברהם יצחק לפקוביץ שליט"א מראשי ישיבת בית מדרש עליון • צילום: שוקי לרר

יצויין שזו הפעם הראשונה שהרב אדלשטיין מגיע לבני ברק מאז שאושפז בבית החולים לפני כשלושה חודשים והציבור עדיין נקרא להמשיך להתפלל ולהעתיר בתפילה לרפואת הגאון רבי יעקב בן מרים לרפוא"ש • שמחת הברית התקיימה באולמי סלונים בבני ברק והרב אדלשטיין הגיע לשמש כסנדק, לאחר הברית הגיע לביקור בבית אחיו הגאון רבי גרשון אדלשטיין ברחוב ראב"ד בבני ברק • גלריה
שמחה בעולם התורה • הרב אדלשטיין שימש כסנדק לראשונה מאז אושפז (1)

שמחה בעולם התורה • הרב אדלשטיין שימש כסנדק לראשונה מאז אושפז (2)

שמחה בעולם התורה • הרב אדלשטיין שימש כסנדק לראשונה מאז אושפז (3)

שמחה בעולם התורה • הרב אדלשטיין שימש כסנדק לראשונה מאז אושפז (4)

שמחה בעולם התורה • הרב אדלשטיין שימש כסנדק לראשונה מאז אושפז (5)

שמחה בעולם התורה • הרב אדלשטיין שימש כסנדק לראשונה מאז אושפז (6)

שמחה בעולם התורה • הרב אדלשטיין שימש כסנדק לראשונה מאז אושפז (7)

שמחה בעולם התורה • הרב אדלשטיין שימש כסנדק לראשונה מאז אושפז (8)

שמחה בעולם התורה • הרב אדלשטיין שימש כסנדק לראשונה מאז אושפז (9)

שמחה בעולם התורה • הרב אדלשטיין שימש כסנדק לראשונה מאז אושפז (10)

שמחה בעולם התורה • הרב אדלשטיין שימש כסנדק לראשונה מאז אושפז (11)

שמחה בעולם התורה • הרב אדלשטיין שימש כסנדק לראשונה מאז אושפז (12)

שמחה בעולם התורה • הרב אדלשטיין שימש כסנדק לראשונה מאז אושפז (13)

שמחה בעולם התורה • הרב אדלשטיין שימש כסנדק לראשונה מאז אושפז (14)

שמחה בעולם התורה • הרב אדלשטיין שימש כסנדק לראשונה מאז אושפז (15)

שמחה בעולם התורה • הרב אדלשטיין שימש כסנדק לראשונה מאז אושפז (16)

שמחה בעולם התורה • הרב אדלשטיין שימש כסנדק לראשונה מאז אושפז (17)

שמחה בעולם התורה • הרב אדלשטיין שימש כסנדק לראשונה מאז אושפז (18)

שמחה בעולם התורה • הרב אדלשטיין שימש כסנדק לראשונה מאז אושפז (19)

שמחה בעולם התורה • הרב אדלשטיין שימש כסנדק לראשונה מאז אושפז (20)

שמחה בעולם התורה • הרב אדלשטיין שימש כסנדק לראשונה מאז אושפז (21)

שמחה בעולם התורה • הרב אדלשטיין שימש כסנדק לראשונה מאז אושפז (22)

שמחה בעולם התורה • הרב אדלשטיין שימש כסנדק לראשונה מאז אושפז (23)

שמחה בעולם התורה • הרב אדלשטיין שימש כסנדק לראשונה מאז אושפז (24)

שמחה בעולם התורה • הרב אדלשטיין שימש כסנדק לראשונה מאז אושפז (25)

שמחה בעולם התורה • הרב אדלשטיין שימש כסנדק לראשונה מאז אושפז (26)

שמחה בעולם התורה • הרב אדלשטיין שימש כסנדק לראשונה מאז אושפז (27)

שמחה בעולם התורה • הרב אדלשטיין שימש כסנדק לראשונה מאז אושפז (28)

שמחה בעולם התורה • הרב אדלשטיין שימש כסנדק לראשונה מאז אושפז (29)

שמחה בעולם התורה • הרב אדלשטיין שימש כסנדק לראשונה מאז אושפז (30)

שמחה בעולם התורה • הרב אדלשטיין שימש כסנדק לראשונה מאז אושפז (31)

שמחה בעולם התורה • הרב אדלשטיין שימש כסנדק לראשונה מאז אושפז (32)

שמחה בעולם התורה • הרב אדלשטיין שימש כסנדק לראשונה מאז אושפז (33)

שמחה בעולם התורה • הרב אדלשטיין שימש כסנדק לראשונה מאז אושפז (34)

שמחה בעולם התורה • הרב אדלשטיין שימש כסנדק לראשונה מאז אושפז (35)

שמחה בעולם התורה • הרב אדלשטיין שימש כסנדק לראשונה מאז אושפז (36)

שמחה בעולם התורה • הרב אדלשטיין שימש כסנדק לראשונה מאז אושפז (37)

שמחה בעולם התורה • הרב אדלשטיין שימש כסנדק לראשונה מאז אושפז (38)

שמחה בעולם התורה • הרב אדלשטיין שימש כסנדק לראשונה מאז אושפז (39)

שמחה בעולם התורה • הרב אדלשטיין שימש כסנדק לראשונה מאז אושפז (40)

שמחה בעולם התורה • הרב אדלשטיין שימש כסנדק לראשונה מאז אושפז (41)

שמחה בעולם התורה • הרב אדלשטיין שימש כסנדק לראשונה מאז אושפז (42)

שמחה בעולם התורה • הרב אדלשטיין שימש כסנדק לראשונה מאז אושפז (43)