בעלזא: מעמד הכתרת הדיינים החדשים בקהל מחזיקי הדת

יורה יורה - במעמד מפואר ומרומם לכבוד התורה התמנו שלשה דיינים חדשים ב'קהל מחזיקי הדת' בעלזא • צילום: א.מ.ש.

 • החיסון האמיתי לנזקי הקורונה הרוחניים: הישיבה שתציל את הילד שלך - כפר סיטרין

  תוכן מקודם

 • הגאון ר' אלימלך בידרמן בבקשה מפתיעה

  תוכן מקודם

 • האלמנה לקוית שמיעה ו4 הילדים נותרו ללא משען ומשענה

  תוכן מקודם

 • גרמניה: הסכים לנתח יהודייה וחזר בו

  תוכן מקודם

בחג השבועות, שבו ניתנה תורה לעם ישראל, מתמנים הדיינים החדשים שישבו על מדין ויכהנו פאר כדיינים ומורי צדק ב'קהל מחזיקי הדת'. הדיינים החדשים מצטרפים לעשרות מורי ההוראה הוותיקים המשמשים כבר בתפקידיהם ב'קהל מחזיקי הדת' הפזורים בארץ ישראל ובתפוצות, ומשפיעים כל אחד ואחד בעיר שלו על עשרות ומאות אברכים ובעלי בתים לתורה ויר"ש וחסידות, לאחרונה הוקמה מסגרת 'דורותינו' ע"י קהל מחזיקי הדת, בו מרוכזים פעילות הדיינים העומדים בראש הקבוצות של ציבור אנ"ש חסידי בעלזא בכל ריכוזי החסידות באר"י. הדיינים עברו את לימודי ההוראה הנדרשים ונבחנו אצל הרבנים הגאונים חברי הביד"צ ד'קהל מחזיקי הדת', וקיבלו את היתרי ההוראה מאת חברי הביד"צ לאחר המבחנים המקיפים, בהם עמדו בכור המבחן בהצלחה מירבית אצל הרבנים הגאוה"צ שליט"א. כן עברו את מבחני ההסמכה של הוועד למינוי דיינים שע"י קהל מחזיקי הדת, שהוקמה בהוראתו של כ"ק מרן אדמו"ר מבעלזא שליט"א, בו נבחנים המועמדים לדיינות בקפידות יתירה על כל חלקי שו"ע יו"ד ואו"ח.

בעלזא מעמד הכתרת הדיינים החדשים בקהל מחזיקי הדת (1)

בעלזא מעמד הכתרת הדיינים החדשים בקהל מחזיקי הדת (2)

בעלזא מעמד הכתרת הדיינים החדשים בקהל מחזיקי הדת (3)

בערב שלשת ימי הגבלה, בזמן שעם ישראל מתכונן בסילודין לזמן מתן תורתינו, התקיים מעמד מרגש ומרומם באולם הישיבות של הביד"צ ד'קהל מחזיקי הדת', למינוי שלשה דיינים חדשים, הלא הם: הרה"ג ר' מאיר לוי שליט"א מבני ברק, (בנו של הרה"ח ר' אברהם וחתנו של הרה"ח ר' ישעי' ישכר גליק ז"ל מחשובי ופארי חסידי בעלזא בב"ב); הרה"ג ר' יחיאל יהושע רוזנר שליט"א מאשדוד, (בנו של הרה"ח ר' יוסף ז"ל מאשדוד וחתנו של איש החסד והעסקן הרפואי הרב ר' אלימלך פירר, יו"ר אגודת 'עזרה למרפא'); הרה"ג ר' סנדר רכניצר שליט"א מברוקלין, (בנו של הרה"ג ר' יוסף צבי רכניצר שליט"א דומ"ץ ביהמ"ד 'בית פנחס' דחסידי בעלזא באשדוד וחתנו של הרה"ג ר' יהושע העשיל קאצבורג שליט"א דומ"ץ ביהמ"ד המרכזי דחסידי בעלזא ברח' 43 בבורו פארק).
שלשת הדיינים נודעים מכבר לתלמידי חכמים מופלגים, ידועים ונערצים על מכיריהם, והתמנותם לדיינים מן המנין ב'קהל מחזיקי הדת' עוררה שמחה והתרגשות רבה, מתוך תקוה ותפלה שיזכו להגדיל תורה ולהרבות הוראה בישראל, בהצלחה ובסייעתא דשמיא, ושלא יצא ח"ו מכשול מתחת ידיהם.
במעמד ההכתרה שהתקיים השבוע בטקס צנוע כאמור, השתתפו הרבנים הגאונים חברי הביד"צ מחזיקי הדת שליט"א, גבאי כ"ק מרן אדמו"ר מבעלזא שליט"א הרה"ח ר' שמעון וואלף קליין והרה"ח ר' יחיאל מיכל פירר שיחיו, שהשתתפו בשליחות קודש של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, וזקני וחשובי הרבנים והדיינים, ההורים והסבים ובני המשפחות שיחיו, שבאו לחלוק כבוד לתורה ועמליה ולשמוח בשמחת קהילת בעלזא המעטירה.
במעמד נשאו דברים: הגבאי הרה"ח ר' שמעון וואלף קליין, שבתחילת דבריו הזכיר את ההורים והסבים, שהיו בני עליה ובני תורה וחסידישע אידן מהדור הקודם בכל רמ"ח אבריהם ושס"ה גידיהם, ובטוח שבגבהי מרומים שמחים ושואבים מלא חפנים נחת דקדושה, מזה שצאצאיהם הגיעו למעמד כזה להתעטר בנזר ההוראה, כן הרחיב אודות כל דיין ודיין שיהיו לאות ולדוגמא לכל הדיינים הצעירים, ובפרט לקהילה קדושה של חסידי בעלזא בכל אתר ואתר ויקדשו שם שמים בהליכותיהם. חבר הביד"צ הגרח"צ שפירא שליט"א שבחן את הדיינים החדשים הרחיב בגודל המעלות של התמדה בתורה, ואמר שבאם לומדים בהתמדה יתירה ניתנת לו התורה במתנה, והידע הרב שהראו הדיינים החדשים בעת המבחנים שנערכו להם. לאחר מכן נמסרה להם תעודות יורה יורה חתומים ע"י חברי הביד"ץ שליט"א.
במעמד חילקו לחיים מבקבוק יי"ש מיוחד ששלח כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א למעמד עם יו"ר 'קהל מחזיקי הדת' הרב מרדכי בריסק. הגבאי ר' שמעון וואלף והדומ"ץ הרה"ג ר' שלמה בינעט שליט"א מסרו ליו"ר הקהילה תעודה מיוחדת כאות הוקרה על פעילותיו הרבים לרבני הקהילה ופעילות העניפה של הקהילה.
לאחר מכן נכנסו הדיינים החדשים לקודש פנימה אצל כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, שערך שולחן לחיים לכבוד שמחת התורה, ובירכם בברכת הקודש. ההכתרה הרשמית תיערך הערב, ליל שבת פר' נשא – ערב חג השבועות, במהלך העמדת היין, בעת עריכת השוה"ט של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, ברב עם הדרת מלך בקרית בעלזא ירושת"ו, בהשתתפות המוני חסידים שהגיעו מכל רחבי תבל להסתופף בצל הקודש אצל כ"ק מרן אדמו"ר מבעלזא שליט"א לכבוד חג השבועות.

בעלזא מעמד הכתרת הדיינים החדשים בקהל מחזיקי הדת (4)

בעלזא מעמד הכתרת הדיינים החדשים בקהל מחזיקי הדת (5)

בעלזא מעמד הכתרת הדיינים החדשים בקהל מחזיקי הדת (6)

בעלזא מעמד הכתרת הדיינים החדשים בקהל מחזיקי הדת (7)

בעלזא מעמד הכתרת הדיינים החדשים בקהל מחזיקי הדת (8)

בעלזא מעמד הכתרת הדיינים החדשים בקהל מחזיקי הדת (9)

בעלזא מעמד הכתרת הדיינים החדשים בקהל מחזיקי הדת (10)

בעלזא מעמד הכתרת הדיינים החדשים בקהל מחזיקי הדת (11)

בעלזא מעמד הכתרת הדיינים החדשים בקהל מחזיקי הדת (12)

בעלזא מעמד הכתרת הדיינים החדשים בקהל מחזיקי הדת (13)

בעלזא מעמד הכתרת הדיינים החדשים בקהל מחזיקי הדת (14)

בעלזא מעמד הכתרת הדיינים החדשים בקהל מחזיקי הדת (15)

בעלזא מעמד הכתרת הדיינים החדשים בקהל מחזיקי הדת (16)

בעלזא מעמד הכתרת הדיינים החדשים בקהל מחזיקי הדת (17)

בעלזא מעמד הכתרת הדיינים החדשים בקהל מחזיקי הדת (18)

בעלזא מעמד הכתרת הדיינים החדשים בקהל מחזיקי הדת (19)

בעלזא מעמד הכתרת הדיינים החדשים בקהל מחזיקי הדת (20)

בעלזא מעמד הכתרת הדיינים החדשים בקהל מחזיקי הדת (21)

בעלזא מעמד הכתרת הדיינים החדשים בקהל מחזיקי הדת (22)

בעלזא מעמד הכתרת הדיינים החדשים בקהל מחזיקי הדת (23)

בעלזא מעמד הכתרת הדיינים החדשים בקהל מחזיקי הדת (24)

בעלזא מעמד הכתרת הדיינים החדשים בקהל מחזיקי הדת (25)

בעלזא מעמד הכתרת הדיינים החדשים בקהל מחזיקי הדת (26)

בעלזא מעמד הכתרת הדיינים החדשים בקהל מחזיקי הדת (27)

בעלזא מעמד הכתרת הדיינים החדשים בקהל מחזיקי הדת (28)

בעלזא מעמד הכתרת הדיינים החדשים בקהל מחזיקי הדת (29)

בעלזא מעמד הכתרת הדיינים החדשים בקהל מחזיקי הדת (30)

בעלזא מעמד הכתרת הדיינים החדשים בקהל מחזיקי הדת (31)

בעלזא מעמד הכתרת הדיינים החדשים בקהל מחזיקי הדת (32)

בעלזא מעמד הכתרת הדיינים החדשים בקהל מחזיקי הדת (33)

בעלזא מעמד הכתרת הדיינים החדשים בקהל מחזיקי הדת (34)

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן