תושבי בני ברק מצטיידים בזרי פרחים בערב חג השבועות כנהוג בקהילות ישראל לקשט את הבתים בפרחים זכר למעמד מתן תורה על הר סיני • צילום: שוקי לרר

resized_DSC_0109 resized_DSC_0114 resized_DSC_0119 resized_DSC_0125 resized_DSC_0130 resized_DSC_0136 resized_DSC_0149 resized_DSC_0157 resized_DSC_0167 resized_DSC_0188 resized_DSC_0190 resized_DSC_0196 resized_DSC_0198 resized_DSC_0201 resized_DSC_0208 resized_DSC_0210 resized_DSC_0213 resized_DSC_0216 resized_DSC_0224 resized_DSC_0230 resized_DSC_0239 resized_DSC_0242 resized_DSC_0249 resized_DSC_0257 resized_DSC_0260 resized_DSC_0268 resized_DSC_0270 resized_DSC_0276 resized_DSC_0285 resized_DSC_0295 resized_DSC_0297 resized_DSC_0300 resized_DSC_0304 resized_DSC_0308 resized_DSC_0321 resized_DSC_0323 resized_DSC_0331 resized_DSC_0341 resized_DSC_0343