צפו בגלריית תמונות מכ"ק האדמו"ר מסאדיגורה שליט"א בעת נעילת חג השבועות זמן מתן תורתנו • צילום: שוקי לרר

סדיגורה מוצאי שבועות עו (1) סדיגורה מוצאי שבועות עו (2) סדיגורה מוצאי שבועות עו (3) סדיגורה מוצאי שבועות עו (4) סדיגורה מוצאי שבועות עו (5) סדיגורה מוצאי שבועות עו (6) סדיגורה מוצאי שבועות עו (7) סדיגורה מוצאי שבועות עו (8) סדיגורה מוצאי שבועות עו (9) סדיגורה מוצאי שבועות עו (10) סדיגורה מוצאי שבועות עו (11) סדיגורה מוצאי שבועות עו (12) סדיגורה מוצאי שבועות עו (13) סדיגורה מוצאי שבועות עו (14) סדיגורה מוצאי שבועות עו (15)