התלמידים המיוחדים, אבות, בני משפחה ורבני ביה"ס 'בית שי' של 'אהל שרה',  התכנסו ללימוד משותף מיוחד כל כך, כהכנה לחג מתן התורה. ברגעים המרומים של הלימוד בצוותא, מתוך חוברת מיוחדת שהותאמה ליכולות התלמידים, נשמע קול התורה בבית הכנסת כבהיכלי הישיבות הקדושות. 'שברי הלוחות היו מונחים בארון הברית יחד עם הלוחות' – אמר אחד ההורים בהתרגשות • צילום: יעקב כהן

'כאיש אחד בלב אחד' התכנסו תלמידי בית הספר לילדים מיוחדים 'בית-שי' של 'אהל-שרה' ל'סדר לימוד בצוותא – אבות בנים' לקראת חג מתן תורה בבית כנסת 'בית-רחמים' הסמוך לבית הספר בבני ברק.

אב ובן, גיס ואחיין, מורה ותלמיד. ישבו ולמדו מתוך חוברת מיוחדת שהופקה ע"י צוות ביה"ס במיוחד ל'סדר הלימוד' ובהתאמה ליכולות של מגוון התלמידים; היודעים לקרוא והזקוקים לתקשורת תומכת חילופית – קריאה בסמלים. ברגעים המרומים של הלימוד בצוותא נשמע קול התורה בבית הכנסת כבהיכלי הישיבות הקדושות.

סדר הלימוד של ילדי בית ישי של אהל שרה. צילום יעקב כהן (13)

מנחה האירוע יהושע בוקסבוים, מחנך בבית הספר אמר כי 'רעיון הלימוד בצוותא בא מתוך חשיבה דידקטית וחינוכית, שמטרתה להעביר לתלמידי ביה"ס את חוויית לימוד התורה על פי הכלים והכישורים האישיים של כל תלמיד ותלמיד. ארבעים שנות פעילותה של "אהל שרה" הנותנת מענה מקצועי בתחומי החינוך והרווחה למאות ילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים. שירותים שהפכו לסמל ודוגמא בתחום השירות לאוכלוסיות עם מוגבלות שכלית התפתחותית, משולבים בחזון בית הספר אשר שם לו למטרה להעניק לכל תלמיד את הכלים למימוש הפוטנציאל האישי על פי כישוריו'.

מנהל ביה"ס הרב רמי סוכובלנסקי הסביר לתלמידים את חשיבות ההכנה לקראת חג השבועות כדי להיות ראויים לקבלת התורה, וכן בכל עניין בו רוצים להצליח, זקוקים להכנה נכונה. הוא שיבח את צוות ביה"ס המסור; מזכיר ביה"ס, ר' שמעון לובן. הרב אמיתי שרויה והרב יצחק רבי והנהלת "אהל שרה", שעושים לילות וימים למען התלמידים היקרים, ופועלים ללא ליאות לרווחתם ולהצלחתם.

סדר הלימוד של ילדי בית ישי של אהל שרה. צילום יעקב כהן (9)

הרב אברהם גינזבורג, בנם של מייסדי 'אהל-שרה'; הרב שמואל גרשון והרבנית רבקה גינזבורג ז"ל, וממשיך דרכם בהנהלת הארגון, הזכיר בדבריו את דברי הגר"ח פלאג'י כי בכל שנה בחג השבועות יורד שפע מן השמיים למי שמקבל את התורה באהבה; 'יהודים אמרו 'נעשה ונשמע' והרי א"א להתחייב בדבר שאינו קצוב, אלא אומר מרן בעל ה'בית הלוי'; התשובה היא; כשמאן דהו נמכר לעבד הרי שהוא משועבד לכל דבר ועניין לאדוניו ללא מגבלות. אנו, כלל ישראל, עבדים להקב"ה ולכן יכולנו לומר כאחד; נעשה ונשמע'.

נציג ההורים, הרב שוקרון הביע בהתרגשות את הערכתו הרבה לצוות בית הספר המתמסר במהלך השנה בהקניית ערכים ומושגים תוך שילוב פעילויות מגוונות המסייעות לרכישת החומר הנלמד ; 'כאיש אחד בלב אחד כולל את כולם – אמר בהתרגשות – גם את אלו עם הצרכים המיוחדים. את שברי הלוחות הניחו לצד הלוחות השלמים בארון הברית בקודש הקודשים – גם להם יש חלק ונחלה בתורת ישראל. אנחנו אסירי תודה על שהשכלתם ליצור עבור ילדינו את הדרך ואת השיטה על מנת שיוכלו להיות חלק בלתי נפרד מהחוויה הכל כך מיוחדת של לימוד בצוותא בערב חג השבועות'.

מנכ"ל 'אהל שרה' הגב' מלכה ויינברג שיבחה את מנהלת מערך בתי הספר הגב' קרין טרבלסי, את מנהל ביה"ס והצוות על הארגון המופתי של סדר הלימוד. 'יש כאן סייעתא דשמיא מיוחדת – 'ובלעדי עוזך ועזרתך אין לנו ישועה' – אך זה לא היה יכול לקרות לולא עבודת הצוות המסור והמקצועי שבזכותם התלמידים רוכשים ידע תורני, ידע כללי, מיומנויות וכישורי חיים המאפשרים להם למצות את יכולותיהם, להיות פחות תלויים בסביבתם, משולבים בחברה ובמשפחה וזוכים לאיכות חיים מיטבית'.

את האירוע ליוו בהתנדבות בנגינה משיבת נפש לנשמות המיוחדות; אמן הקלידים והמוזיקאי ר' יענקי רובין והזמר החסידי ר' משה רוזנברג.

סדר הלימוד של ילדי בית ישי של אהל שרה. צילום יעקב כהן (1) סדר הלימוד של ילדי בית ישי של אהל שרה. צילום יעקב כהן (2) סדר הלימוד של ילדי בית ישי של אהל שרה. צילום יעקב כהן (3) סדר הלימוד של ילדי בית ישי של אהל שרה. צילום יעקב כהן (5) סדר הלימוד של ילדי בית ישי של אהל שרה. צילום יעקב כהן (6) סדר הלימוד של ילדי בית ישי של אהל שרה. צילום יעקב כהן (7) סדר הלימוד של ילדי בית ישי של אהל שרה. צילום יעקב כהן (8) סדר הלימוד של ילדי בית ישי של אהל שרה. צילום יעקב כהן (9) סדר הלימוד של ילדי בית ישי של אהל שרה. צילום יעקב כהן (10) סדר הלימוד של ילדי בית ישי של אהל שרה. צילום יעקב כהן (11) סדר הלימוד של ילדי בית ישי של אהל שרה. צילום יעקב כהן (12) סדר הלימוד של ילדי בית ישי של אהל שרה. צילום יעקב כהן (13) סדר הלימוד של ילדי בית ישי של אהל שרה. צילום יעקב כהן (14) סדר הלימוד של ילדי בית ישי של אהל שרה. צילום יעקב כהן (15) סדר הלימוד של ילדי בית ישי של אהל שרה. צילום יעקב כהן (16) סדר הלימוד של ילדי בית ישי של אהל שרה. צילום יעקב כהן (17) סדר הלימוד של ילדי בית ישי של אהל שרה. צילום יעקב כהן (18) סדר הלימוד של ילדי בית ישי של אהל שרה. צילום יעקב כהן (19) סדר הלימוד של ילדי בית ישי של אהל שרה. צילום יעקב כהן (4)