קהל המונים השתתפו בסעודת ההילולא המרכזית במלאות 15 שנים להסתלקותו של כ"ק האדמו"ר רבי צבי הכהן טורנהיים זצוק"ל מלוקווע וולברוז' • בסעודת ההילולא וכינוס ההכנה לחג מתן תורה השתתפו רבנים ואישי ציבור חשובים • צילום: יהודה פרקוביץ

כינוס הכנה לחג מתן תורה: קהל המונים השתתפו בסעודת ההילולא המרכזית במלאות 15 שנים להסתלקותו של כ"ק האדמו"ר רבי צבי הכהן טורנהיים זצוק"ל מלוקווע וולברוז'. בסעודת ההילולא וכינוס ההכנה לחג מתן תורה השתתפו רבנים חשובים, בניהם נראו ונשאו דברי חיזוק והתעוררות הגרח"מ הלוי וואזנאר גאב"ד זכרון מאיר וראש ישיבת חכמי לובלין, הגר"א שכטר, הגרי"מ שושן את המשא המרכזי נשא בנו של בעל ההילולא וממשיך דרכו הרה"ג רבי שמואל הכהן טורנהיים רב בית המדרש "היכל צבי" לוקווע וולברוז'. בשעות הצהרים עלו מתפללי בית המדרש בראשות בנו הרב שליט"א לפקוד את הציון הק' בירושלים.

לוקווע וולברוז' הילולא (1) לוקווע וולברוז' הילולא (2) לוקווע וולברוז' הילולא (3) לוקווע וולברוז' הילולא (4) לוקווע וולברוז' הילולא (5) לוקווע וולברוז' הילולא (6) לוקווע וולברוז' הילולא (7) לוקווע וולברוז' הילולא (8) לוקווע וולברוז' הילולא (9) לוקווע וולברוז' הילולא (10) לוקווע וולברוז' הילולא (11) לוקווע וולברוז' הילולא (12) לוקווע וולברוז' הילולא (13) לוקווע וולברוז' הילולא (14) לוקווע וולברוז' הילולא (15) לוקווע וולברוז' הילולא (16) לוקווע וולברוז' הילולא (17) לוקווע וולברוז' הילולא (18) לוקווע וולברוז' הילולא (19) לוקווע וולברוז' הילולא (20) לוקווע וולברוז' הילולא (21) לוקווע וולברוז' הילולא (22) לוקווע וולברוז' הילולא (23) לוקווע וולברוז' הילולא (24) לוקווע וולברוז' הילולא (25) לוקווע וולברוז' הילולא (26) לוקווע וולברוז' הילולא (27) לוקווע וולברוז' הילולא (28)