צפו בנעילת חג השבועות בחצר הקודש מודז'יץ, בראשות כ"ק האדמו"ר שליט"א בהיכל בית מדרשו בהשתתפות מאות החסידים • צילום: שוקי לרר

בקבלת התורה • נעילת חג השבועות בחצהק מודז'יץ (1)

בקבלת התורה • נעילת חג השבועות בחצהק מודז'יץ (2)

בקבלת התורה • נעילת חג השבועות בחצהק מודז'יץ (3)

בקבלת התורה • נעילת חג השבועות בחצהק מודז'יץ (4)