מספר בחורים מבוגרים מישיבות שונות בירושלים עלו למעונו של הגאון רבי ציון בוארון, ותינו בפניו את צערם וכאבם וציפייתם להקים בית נאמן בישראל. הגר"צ בוארון, שכאב את כאבם יעץ להם לערוך מעמד תפילה מיוחד בקבר רחל אימנו והבטיח את השתתפותו, יחד עם שני מגדולי הדיינים, איתם יקיים מעמד התרת קללות אשר במרכזו יעמוד מושב בית דין ויגזרו בכח התורה ובכח בית דין של מטה לזיווגים הגונים במהרה.

השמועה עברה מפה לאוזן, וערב חג השבועות התייצבו מאות בחורי ישיבות מישיבות מיר, חברון, מעלות התורה, יקירי ירושלים אור אלחנן וישיבות נוספות, מבני עשרים וארבע לפחות בשעות אחה"צ למעמד שהתקיים בציון קבר 'רחל אימנו' בבית לחם. יצויין כי המעמד הינו נדיר וראשון מסוגו המסוגל ביותר לזיווגים הגונים, הכולל סדר מיוחד של פרקי תהילים והתרת קללות, כשבסיום התפילות התקיים מושב בית דין בראשות גדולי ההוראה והדיינים: בכיר הדיינים הגאון רבי ציון בוארון, הראשון לציון ורבה של ירושלים הגאון רבי שלמה משה עמאר, והדיין הגאון רבי בנימין לוי, שגזרו על הבחורים בכח בית דין שיזכו השנה לזיווג הגון "וכשם שגזרו בית דין של מטה כך יגזרו בית דין של מעלה" .

הגרצ בוארון קיים מושב בית דין עם הראשל הגרשמ עמאר לגזור על בני הישיבות בקבר רחל (1)

הגרצ בוארון קיים מושב בית דין עם הראשל הגרשמ עמאר לגזור על בני הישיבות בקבר רחל (2)

הגרצ בוארון קיים מושב בית דין עם הראשל הגרשמ עמאר לגזור על בני הישיבות בקבר רחל (3)

הגרצ בוארון קיים מושב בית דין עם הראשל הגרשמ עמאר לגזור על בני הישיבות בקבר רחל (4)

הגרצ בוארון קיים מושב בית דין עם הראשל הגרשמ עמאר לגזור על בני הישיבות בקבר רחל (5)

הגרצ בוארון קיים מושב בית דין עם הראשל הגרשמ עמאר לגזור על בני הישיבות בקבר רחל (6)