בשבוע שעבר יום שלישי א' סיון התקיים מעמד וכינוס מיוחד נגד פגעי הטכנולגיה כהכנה לקראת קבלת התורה מאהבה בחצר הקודש תולדות אברהם יצחק בהיכל בית המדרש הגדול בהשתתפות כ"ק מרן האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שליט"א • צילום: שמואל דריי

כינוס 'שימני כחותם' נגד פגעי הטכנולוגיה בתולדות אברהם יצחק (1)

כינוס 'שימני כחותם' נגד פגעי הטכנולוגיה בתולדות אברהם יצחק (2)

כינוס 'שימני כחותם' נגד פגעי הטכנולוגיה בתולדות אברהם יצחק (3)

כינוס 'שימני כחותם' נגד פגעי הטכנולוגיה בתולדות אברהם יצחק (4)

כינוס 'שימני כחותם' נגד פגעי הטכנולוגיה בתולדות אברהם יצחק (5)

כינוס 'שימני כחותם' נגד פגעי הטכנולוגיה בתולדות אברהם יצחק (6)

כינוס 'שימני כחותם' נגד פגעי הטכנולוגיה בתולדות אברהם יצחק (7)

כינוס 'שימני כחותם' נגד פגעי הטכנולוגיה בתולדות אברהם יצחק (8)

כינוס 'שימני כחותם' נגד פגעי הטכנולוגיה בתולדות אברהם יצחק (9)

כינוס 'שימני כחותם' נגד פגעי הטכנולוגיה בתולדות אברהם יצחק (10)

כינוס 'שימני כחותם' נגד פגעי הטכנולוגיה בתולדות אברהם יצחק (11)

כינוס 'שימני כחותם' נגד פגעי הטכנולוגיה בתולדות אברהם יצחק (12)

כינוס 'שימני כחותם' נגד פגעי הטכנולוגיה בתולדות אברהם יצחק (13)

כינוס 'שימני כחותם' נגד פגעי הטכנולוגיה בתולדות אברהם יצחק (14)

כינוס 'שימני כחותם' נגד פגעי הטכנולוגיה בתולדות אברהם יצחק (15)

כינוס 'שימני כחותם' נגד פגעי הטכנולוגיה בתולדות אברהם יצחק (16)

כינוס 'שימני כחותם' נגד פגעי הטכנולוגיה בתולדות אברהם יצחק (17)

כינוס 'שימני כחותם' נגד פגעי הטכנולוגיה בתולדות אברהם יצחק (18)

כינוס 'שימני כחותם' נגד פגעי הטכנולוגיה בתולדות אברהם יצחק (19)