עשרות אדמו"רים ורבנים, חסידים ואוהדים הגיעו להשתתף ולכתוב אותיות בספר התורה שהוכנס לבית מדרש 'בצל החכמה' בראשות הגאון רבי אברהם יפה שלזינגר גאב"ד ז'אנווה שליט"א. בהיכל בית מדרשו ברחוב סורוצקין בירושלים • צילום: שוקי לרר

מעמד הכנסת ספר תורה לבית מדרשו של גאבד ז'אנווה • גלריה (1)

מעמד הכנסת ספר תורה לבית מדרשו של גאבד ז'אנווה • גלריה (2)

מעמד הכנסת ספר תורה לבית מדרשו של גאבד ז'אנווה • גלריה (3)

מעמד הכנסת ספר תורה לבית מדרשו של גאבד ז'אנווה • גלריה (4)

מעמד הכנסת ספר תורה לבית מדרשו של גאבד ז'אנווה • גלריה (5)

מעמד הכנסת ספר תורה לבית מדרשו של גאבד ז'אנווה • גלריה (6)

מעמד הכנסת ספר תורה לבית מדרשו של גאבד ז'אנווה • גלריה (7)

מעמד הכנסת ספר תורה לבית מדרשו של גאבד ז'אנווה • גלריה (8)

מעמד הכנסת ספר תורה לבית מדרשו של גאבד ז'אנווה • גלריה (9)

מעמד הכנסת ספר תורה לבית מדרשו של גאבד ז'אנווה • גלריה (10)

מעמד הכנסת ספר תורה לבית מדרשו של גאבד ז'אנווה • גלריה (11)

מעמד הכנסת ספר תורה לבית מדרשו של גאבד ז'אנווה • גלריה (12)

מעמד הכנסת ספר תורה לבית מדרשו של גאבד ז'אנווה • גלריה (13)

מעמד הכנסת ספר תורה לבית מדרשו של גאבד ז'אנווה • גלריה (14)

מעמד הכנסת ספר תורה לבית מדרשו של גאבד ז'אנווה • גלריה (15)

מעמד הכנסת ספר תורה לבית מדרשו של גאבד ז'אנווה • גלריה (16)

מעמד הכנסת ספר תורה לבית מדרשו של גאבד ז'אנווה • גלריה (17)

מעמד הכנסת ספר תורה לבית מדרשו של גאבד ז'אנווה • גלריה (18)

מעמד הכנסת ספר תורה לבית מדרשו של גאבד ז'אנווה • גלריה (19)

מעמד הכנסת ספר תורה לבית מדרשו של גאבד ז'אנווה • גלריה (20)

מעמד הכנסת ספר תורה לבית מדרשו של גאבד ז'אנווה • גלריה (21)

מעמד הכנסת ספר תורה לבית מדרשו של גאבד ז'אנווה • גלריה (22)

מעמד הכנסת ספר תורה לבית מדרשו של גאבד ז'אנווה • גלריה (23)

מעמד הכנסת ספר תורה לבית מדרשו של גאבד ז'אנווה • גלריה (24)

מעמד הכנסת ספר תורה לבית מדרשו של גאבד ז'אנווה • גלריה (25)

מעמד הכנסת ספר תורה לבית מדרשו של גאבד ז'אנווה • גלריה (26)

מעמד הכנסת ספר תורה לבית מדרשו של גאבד ז'אנווה • גלריה (27)

מעמד הכנסת ספר תורה לבית מדרשו של גאבד ז'אנווה • גלריה (28)

מעמד הכנסת ספר תורה לבית מדרשו של גאבד ז'אנווה • גלריה (29)

מעמד הכנסת ספר תורה לבית מדרשו של גאבד ז'אנווה • גלריה (30)