כ"ק האדמו"ר מבוטושאן שליט"א הגיע השבוע (שני) אסרו חג דשבועות לתפילה בכותל המערבי שריד בית מקדשינו, ובקבר דוד המלך ע"ה כמנהגו בקודש מידי שנה בשנה, האדמו"ר העתיר לישועת הכלל והפרט • צפו

תשלומין האדמור מבוטשאן בתפילה בכותל המערבי ובקבר דוד המלך (1)

תשלומין האדמור מבוטשאן בתפילה בכותל המערבי ובקבר דוד המלך (2)

תשלומין האדמור מבוטשאן בתפילה בכותל המערבי ובקבר דוד המלך (3)

תשלומין האדמור מבוטשאן בתפילה בכותל המערבי ובקבר דוד המלך (4)

תשלומין האדמור מבוטשאן בתפילה בכותל המערבי ובקבר דוד המלך (5)

תשלומין האדמור מבוטשאן בתפילה בכותל המערבי ובקבר דוד המלך (6)