הרה"ג רבי יצחק דוד אלתר שליט"א בן הרה"ק בעל 'הפני מנחם' מגור זי"ע במסירת שיעור בהיכל ביהמ"ד קרלין סטולין בבורו פארק שבארה"ב • צילום: JDN

בורו פארק הגריד אלתר בשיעור בביהמ''ד קרלין בעיר (1)

בורו פארק הגריד אלתר בשיעור בביהמ''ד קרלין בעיר (2)

בורו פארק הגריד אלתר בשיעור בביהמ''ד קרלין בעיר (3)

בורו פארק הגריד אלתר בשיעור בביהמ''ד קרלין בעיר (4)