בשבוע שעבר התקיים מסיבה ומעמד חומש סעודה לילדי תלמוד תורה וויען בבורו פארק, בראשות כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א ובהשתתפות הורי וסבי חתני השמחה • צילום: JDN

צפו במעמד החומש סעודה בתלמוד תורה וויען בבורו פארק (1)

צפו במעמד החומש סעודה בתלמוד תורה וויען בבורו פארק (2)

צפו במעמד החומש סעודה בתלמוד תורה וויען בבורו פארק (3)

צפו במעמד החומש סעודה בתלמוד תורה וויען בבורו פארק (4)

צפו במעמד החומש סעודה בתלמוד תורה וויען בבורו פארק (5)

צפו במעמד החומש סעודה בתלמוד תורה וויען בבורו פארק (6)