צפו בגלריה משמחת הברית לנכד כ"ק האדמו"ר מלייפניק שליט"א ונין לכ"ק האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג שליט"א בן להרה"צ רבי ישראל חכם צבי הלברשטאם שליט"א • צילום: JDN

לגדלו לתורה • שמחת הברית בחצרות לייפניק - לעלוב ניקלשבורג (1)

לגדלו לתורה • שמחת הברית בחצרות לייפניק - לעלוב ניקלשבורג (2)

לגדלו לתורה • שמחת הברית בחצרות לייפניק - לעלוב ניקלשבורג (3)

לגדלו לתורה • שמחת הברית בחצרות לייפניק - לעלוב ניקלשבורג (4)

לגדלו לתורה • שמחת הברית בחצרות לייפניק - לעלוב ניקלשבורג (5)

לגדלו לתורה • שמחת הברית בחצרות לייפניק - לעלוב ניקלשבורג (6)

לגדלו לתורה • שמחת הברית בחצרות לייפניק - לעלוב ניקלשבורג (7)

לגדלו לתורה • שמחת הברית בחצרות לייפניק - לעלוב ניקלשבורג (8)

לגדלו לתורה • שמחת הברית בחצרות לייפניק - לעלוב ניקלשבורג (9)