השבוע התקיים בבורו פארק דינר ומסיבה לטובת ישיבת 'תורה ודעת' בהשתתפות בוגרי הישיבה נגידים ואוהדים שהוזילו מנדבת ליבם הטוב לטובת הישיבה, הדינר נערך בסימן 'עת לזכור ועת לבנות' והוא הוקדש לטובת נשמת אחד מתלמידי הישיבה ז"ל • צילום: JDN

דינר ומסיבה לטובת ישיבת תורה ודעת • גלריה (1)

דינר ומסיבה לטובת ישיבת תורה ודעת • גלריה (2)

דינר ומסיבה לטובת ישיבת תורה ודעת • גלריה (3)

דינר ומסיבה לטובת ישיבת תורה ודעת • גלריה (4)

דינר ומסיבה לטובת ישיבת תורה ודעת • גלריה (5)

דינר ומסיבה לטובת ישיבת תורה ודעת • גלריה (6)

דינר ומסיבה לטובת ישיבת תורה ודעת • גלריה (7)

דינר ומסיבה לטובת ישיבת תורה ודעת • גלריה (8)

דינר ומסיבה לטובת ישיבת תורה ודעת • גלריה (9)

דינר ומסיבה לטובת ישיבת תורה ודעת • גלריה (10)

דינר ומסיבה לטובת ישיבת תורה ודעת • גלריה (11)

דינר ומסיבה לטובת ישיבת תורה ודעת • גלריה (12)

דינר ומסיבה לטובת ישיבת תורה ודעת • גלריה (13)

דינר ומסיבה לטובת ישיבת תורה ודעת • גלריה (14)

דינר ומסיבה לטובת ישיבת תורה ודעת • גלריה (15)

דינר ומסיבה לטובת ישיבת תורה ודעת • גלריה (16)

דינר ומסיבה לטובת ישיבת תורה ודעת • גלריה (17)

דינר ומסיבה לטובת ישיבת תורה ודעת • גלריה (18)

דינר ומסיבה לטובת ישיבת תורה ודעת • גלריה (19)

דינר ומסיבה לטובת ישיבת תורה ודעת • גלריה (20)

דינר ומסיבה לטובת ישיבת תורה ודעת • גלריה (21)

דינר ומסיבה לטובת ישיבת תורה ודעת • גלריה (22)

דינר ומסיבה לטובת ישיבת תורה ודעת • גלריה (23)

דינר ומסיבה לטובת ישיבת תורה ודעת • גלריה (24)

דינר ומסיבה לטובת ישיבת תורה ודעת • גלריה (25)

דינר ומסיבה לטובת ישיבת תורה ודעת • גלריה (26)

דינר ומסיבה לטובת ישיבת תורה ודעת • גלריה (27)

דינר ומסיבה לטובת ישיבת תורה ודעת • גלריה (28)

דינר ומסיבה לטובת ישיבת תורה ודעת • גלריה (29)

דינר ומסיבה לטובת ישיבת תורה ודעת • גלריה (30)

דינר ומסיבה לטובת ישיבת תורה ודעת • גלריה (31)