אלפים התכנסו לדינר המרכזי לטובת מוסדות התורה והחינוך בחצר הקודש, שנערך באולמי המפואר "דע פאלאס" בבורו פארק • בראשותו של כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א שנשא במהלכה דברים נלהבים חוצבי להבות אש • צילום: יוסי גולדברגר

דינר המרכזי לטובת מוסדות באבוב-45 בבורו פארק (1)

דינר המרכזי לטובת מוסדות באבוב-45 בבורו פארק (2)

דינר המרכזי לטובת מוסדות באבוב-45 בבורו פארק (3)

דינר המרכזי לטובת מוסדות באבוב-45 בבורו פארק (4)

דינר המרכזי לטובת מוסדות באבוב-45 בבורו פארק (5)

דינר המרכזי לטובת מוסדות באבוב-45 בבורו פארק (6)

דינר המרכזי לטובת מוסדות באבוב-45 בבורו פארק (7)

דינר המרכזי לטובת מוסדות באבוב-45 בבורו פארק (8)

דינר המרכזי לטובת מוסדות באבוב-45 בבורו פארק (9)

דינר המרכזי לטובת מוסדות באבוב-45 בבורו פארק (10)

דינר המרכזי לטובת מוסדות באבוב-45 בבורו פארק (11)