אמש באודסה שבאוקרינה • מעמד חופה מרגש ומרומם ל 4 יהודים שקיבלו אליהם יהדות ובהמשך הערב התקיים המעמד המרכזי בהשתתפות שלוחי חב"ד והתלמידים מטעם "כולל תורה" שמחזיק בלמעלה מ 85 מוקדים ברחבי העולם • צילום שלומי כהן

3C0A1663 3C0A1701 3C0A1714 3C0A1831 3C0A1845 3C0A1866 3C0A1912 3C0A1918 3C0A1922 3C0A1926 3C0A1937 3C0A1938 3C0A1944 3C0A1946 3C0A1947 3C0A1952 3C0A1954 3C0A2026 3C0A2034 3C0A2049 3C0A2058 3C0A2065 3C0A2103 3C0A2146 3C0A2194 3C0A2218 3C0A2227 3C0A2269 3C0A2294 3C0A2299 3C0A2324 3C0A2340 3C0A2344 3C0A2352 3C0A2362 3C0A2393 3C0A2414 3C0A2418 3C0A2422 3C0A2433 3C0A2438 3C0A2454 3C0A2455 3C0A2466 3C0A2475 3C0A2478 3C0A2486 3C0A2494 3C0A2500 3C0A2508 3C0A2513 3C0A2517 3C0A2560 3C0A2566 3C0A2567 3C0A2570 3C0A2572 3C0A2586 3C0A2589 3C0A2595 3C0A2599 3C0A2657