אין מערבין שמחה שבשמחה – קול חתחנים וקול כלות שיהיו בנינים עדי עד אמן !