האדמו"ר מאלכסנדר ארה"ב
מחזיר עורה ליושנה את הממלכה שהיתה בפולין