כמידי שנה התקיים מעמד קבורת ספרי תורה תפילין ומזוזות שנפסלו בהשתתפות הרב הראשי הרה"ג ר' חיים פינטו, הרה"ג ר' יוסף שיינין, יו''ר המועה''ד הרב עובדיה דהן ורבני המועצה הדתית. • הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית: 'יש להתבונן היטב מה מביאים לגניזה, לא כל נייר או עיתון יש לגנוז אלא רק דברי קודש' • צפו בגלריה מהמעמד

 

כמידי שנה התקיים מעמד קבורת ספרי תורה תפילין ומזוזות שנפסלו בהשתתפות הרב הראשי הרה"ג ר' חיים פינטו, הרה"ג ר' יוסף שיינין, יו"ר המועה"ד הרב עובדיה דהן ורבני המועצה הדתית.

מסורת של שנים זו ממשיכה מאז אותה הנהיג רבה הראשי לאשדוד הרה"ג רבי ישראל אליזרע זצ"ל לתת כבוד מיוחד לגנזי הקודש וקבע שבחודש סיון יערכו מעמד של קבורת הגניזה, כדי לתת את החשיבות של כתבי הקודש שנפסלו או שנקרעו שיבואו למקומם בכבוד הראוי.

נושא הגניזה ושימור דפי קודש שנקרעו חשוב הוא עד למאוד, הרב עבדיה דהן פועל ועושה במשך כל ימות השנה לשמור על קדושתן לבל יתגוללו שמות הקודש בחוצות ולעשות ככל כדי לשמור על כבודם. בצידו הימין של בית העלמין קיים ביתן גניזה ענק ורחב ידים המשרת את כל תושבי העיר ובתי הכנסת. בנוסף, קיימת גישה נוחה להנחת פרשיות תפילין או יריעות ספרי תורה שנפסלו, בתיבת ברזל מיוחדת.

במעמד הקבורה הוכנסו בתוך כד חרס ענק יריעות של ספרי תורה שנפסלו, פרשיות של תפילין ומזוזות שנפסלו, פריטים קדושים אלו הונחו אחר כבוד בכדי חרס ונאטמו כראוי בטיט כמבואר בהלכה על ידי הרב חיים בן חמו אחראי הגניזה ותרבות תורנית במועצה הדתית, בסמוך לציונו של הרב הראשי הרה"ג רבי ישראל אליזרע זצ"ל שם נכרה קבר רחב לשם כך, כשמלמעלה נקבעה מצבה רחבה גדולה ומפוארת בצורת שני לוחות הברית הניכרת לעין כל, עם גידור בעמודי שיש מרהיבים שיהוו אות סימון לקבורת הגניזה של ספרי תורה פרשיות תפילין ומזוזות.

כד החרס נטמן ע"י הרבנים ומיד אחר כך הרבנים הראשיים כיסו בעפר את הבור, כשאליהם מצטרף יו"ר המועצה הרב עובדיה דהן.

לאחר מכן נשאו דברי תורה וברכה לכבוד המעמד מפי הרבנים. הרב הראשי הגה"צ רבי חיים פינטו ציין לשבח את עבודת קודש זו ואמר, שקלף שעליו כותבים ספר תורה או תפילין, הוא עשוי מעור של בהמה ומקדשים אותו ע"י האותיות שנכתבות עליו בקדושה, אבל תורה שבעל פה, מקדשים את הפה ע"י התפילה ולימוד התורה ולא מדברים דברים אסורים, זה קדושת הפה.

הגר"י שיינין הזכיר את ענין קבלת התורה וציין ששמע שמובא בשם הזוהר הק' שלעתיד לבוא לא רק נשמות הצדיקים יזכו לתחית המתים אלא גם ספרי התורה שנטמנו לאחר שנפסלו יזכו לקום בשלימותן ובקדושתן.

הרה"ג רבי חיים קלמנוביץ רב שכונה ורב מחלקת עירובין, בדבריו ציין את החביבות של התורה שגם שברי לוחות הרי הן כתורה וכך עלינו לנהוג בקדושה ובכבוד לכל שמות הקודש או ספרי קודש שבלו וזה מראה את גודל האהבה שלנו לתורה וציין לשבח את המעמד הנפלא שאותו מחזק יו"ר המועה"ד הרב דהן ובפרט בימים אלו שלפני חג השבועות.

דברי סיום חתם, יו"ר המועצה הדתית הרב עובדיה דהן שהזכיר את ההתעוררות הקיימת בציבור תושבי העיר בנושא של בדיקת תפילין ומזוזות 'חינם' במבצע של המועצה מידי חודש בחודשו ובכך נותנים כבוד לתשמישי קדושה כראוי. בדבריו שיבח את פעילותו המסורה של הרב חיים בן חמו, אשר במשך כל השנה אחראי על נושא 'תפילין ומזוזות' במועצה ודואג על הגניזה במשך כל ימות השנה שתטופל בהתאם ובכבוד הראוי.

עוד הזכיר הרב דהן, כי חשוב לציין לציבור הרחב בכל בית כנסת וקהילה: "כי יש להתבונן היטב ולראות מה מביאים לגניזה, לא כל עיתון פרסומי הוא ראוי לגניזה, בנוסף, יש להניח בשקיות רק את כתבי קודש, כדי לשמור על קדושת השמות ומאידך להביא את הגניזה בכבוד שלא יתבזו ולהכניסם בפנים כדי שלא יעופו ברוח ויתגוללו על הארץ בביזיון".

DSCF1354 DSCF1355 DSCF1357 DSCF1358 DSCF1377 DSCF1400 DSCF1404 DSCF1417 DSCF1422 DSCF1436 DSCF1438 DSCF1459 DSCF1498 DSCF1499 DSCF1503 DSCF1511 DSCF1528 DSCF1530 DSCF1535 DSCF1557 DSCF1568