שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב – קאסוב • צפו

במוצאי שבת אופרויף נערך שמחת הפארשפיל לבן כ"ק האדמו"ר מסטאניסלאב שליט"א עב"ג בת הרה"צ רבי דוד ארי'ה מונדרר שליט"א רב אב"ד קאסוב בית שמש, השמחה התקיימה באולמי 'מלכות' ערלוי בביתר עילית בהשתתפות אדמו"רים ורבנים רבים, שמחת החתונה תתקיים הערב באולמי 'אסטרייכר' בבית שמש • צילום: ברוך אוביץ

שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (1) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (2) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (3) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (4) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (5) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (6) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (7) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (8) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (9) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (10) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (11) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (12) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (13) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (14) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (15) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (16) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (17) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (18) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (19) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (20) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (21) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (22) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (23) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (24) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (25) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (26) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (27) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (28) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (29) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (30) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (31) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (32) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (33) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (34) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (35) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (36) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (37) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (38) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (39) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (40) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (41) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (42) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (43) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (44) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (45) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (46) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (47) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (48) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (49) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (50) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (55) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (56) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (57) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (58) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (59) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (60) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (61) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (62) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (63) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (64) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (65) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (66) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (67) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (68) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (69) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (70) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (71) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (72) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (73) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (74) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (75) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (76) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (77) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (78) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (79) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (80) שמחת הפארשפיל בחצרות סטאניסלאב - קאסוב • צפו (81)ו

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו