צפו במעמד הכנסת ספר תורה שהוכנס להיכל בית המדרש הגדול בחצר הקודש תולדות אהרן בירושלים בהשתתפות אלפי החסידים, ע"י הנדיב הרה"ח רבי אהרן הכהן בלום הי"ו, התהלוכה יצאה ברחובה של עיר בקול רינה והמון חוגג בראשות כ"ק מרן האדמו"ר מתולדות אהרן שליט"א • צילום: ברוך אוביץ

שִׂמְחַת הַתּוֹרָה מעמד הכנסת ספר תורה בחצהק תולדות אהרן (1)

שִׂמְחַת הַתּוֹרָה מעמד הכנסת ספר תורה בחצהק תולדות אהרן (2)

שִׂמְחַת הַתּוֹרָה מעמד הכנסת ספר תורה בחצהק תולדות אהרן (3)

שִׂמְחַת הַתּוֹרָה מעמד הכנסת ספר תורה בחצהק תולדות אהרן (4)

שִׂמְחַת הַתּוֹרָה מעמד הכנסת ספר תורה בחצהק תולדות אהרן (5)

שִׂמְחַת הַתּוֹרָה מעמד הכנסת ספר תורה בחצהק תולדות אהרן (6)

שִׂמְחַת הַתּוֹרָה מעמד הכנסת ספר תורה בחצהק תולדות אהרן (7)

שִׂמְחַת הַתּוֹרָה מעמד הכנסת ספר תורה בחצהק תולדות אהרן (8)

שִׂמְחַת הַתּוֹרָה מעמד הכנסת ספר תורה בחצהק תולדות אהרן (9)