צפו בשיחה ובתיעוד המלא של רבני חב"ד שהגיעו היום לנחם את נשיא המועצת וראש ישיבת 'פורת יוסף' מרן הגר"ש כהן שליט"א • צילום: יעקב כהן

היום בבוקר הגיעו לניחום אבלים אצל נשיא מועצת חכמי התורה מרן הגר"ש כהן היושב שבעה על אשתו מרת יעל ע״ה בשכונת רמות בירושלים. רבני חב"ד  ובינהיים זקן הרבנים הגאון רבי זאב דב סלונים שליט"א, הגה"ח רבי משה הבלין שליט"א רבה של קרית גת, והרב בוגרד שליט"א דיין בבית הדין הרבני, מזכ"ל אגודת חסידי חב"ד הרב אריאל למברג הי"ו, השליח הרב נחום גולדשמיד הי"ו שעושה רבות בטוויית קשר בין רבני חב"ד לחצרות הרבנים והאדמ"ורים.

רבני חבד שהגיעו היום לנחם את נשיא המועצת וראש ישיבת 'פורת יוסף' מרן הגרש כהן שליטא צפו בשיחה ובתיעוד המלא • צילום יעקב כהן (1)

הרבנים התקבלו בכבוד גדול ונתבקשו לדבר בפני מאות הנוכחים במקום. הרבנים הזכירו את דברי אדמו"ר הזקן בתניא על דבר צדיקא דאיטתפטר אישתכח בכולהו עלמין יתיר מבחיוהי, לאחר הדברים התפלפלו הרבנים במהלך שיחתם עם מרן הגר"ש זמן רב בדברי הרמב"ן בדבריו על ביאת המשיח והסיבה לעיכובו.
״תנוחמו בביאת משיח צדקנו במהרה״, ושאלו: "מה נענה אבתראי, מתי כבר נזכה לביאת המשיח ?". מרן הגר"ש השיב בחיוך: "הרמב"ם אומר שתקופת המשיח לא פשוטה, אלו ימים אשר אין בהם חפץ. המצב חוזר לקדמותו כמו אדם הראשון לפני החטא. ולכן אנחנו צריכים עוד להלחם ביצר הרע יום יום". אמר הגר"ש. והוסיף, "שאלו את החפץ חיים הרי ימות המשיח הם ימים שאין בהם חפץ, הרי אם כך מדוע מתפללים לביאת המשיח ? השיב החפץ חיים, אנו מתפללים על המשיח בשביל כבוד השכינה, ולכן השכינה בוכה בגלות״. אמר הגר"ש כהן ופרץ בבכי מר, וסיים ״רק הקב"ה יודע איך לנחם אותנו״.

רבני חבד שהגיעו היום לנחם את נשיא המועצת וראש ישיבת 'פורת יוסף' מרן הגרש כהן שליטא צפו בשיחה ובתיעוד המלא • צילום יעקב כהן (2)

בסיום ניחום האבלים שערכו היום אגו"ח וחברי בית דין רבני חב"ד. ולאחר שאיחלו הרבנים לנשיא ה'מועצת' הגר"ש כהן שבבניין בית המקדש ובביאת משיח ינוחם כל העם היושב בציון, פנה הרב כהן ואמר לרבנים, הרמב"ן כותב כי יש טובה מכך שמשיח מתעכב ועדיין לא בא.. ענו לו מיד רבני חב"ד "אנחנו מוותרים על הטובה הזו"
חייך הגר"ש כהן ואמר " החפץ חיים אמר שביאת משיח היא אנינה עבורינו היא עבור השכינה, ועבור זה יש לבקש.."

רבני חבד שהגיעו היום לנחם את נשיא המועצת וראש ישיבת 'פורת יוסף' מרן הגרש כהן שליטא צפו בשיחה ובתיעוד המלא • צילום יעקב כהן (3)

רבני חבד שהגיעו היום לנחם את נשיא המועצת וראש ישיבת 'פורת יוסף' מרן הגרש כהן שליטא צפו בשיחה ובתיעוד המלא • צילום יעקב כהן (4)

רבני חבד שאלו את נשיא המועצת מרן הגרש כהן • צפו (1)

רבני חבד שאלו את נשיא המועצת מרן הגרש כהן • צפו (2)

רבני חבד שאלו את נשיא המועצת מרן הגרש כהן • צפו (3)

רבני חבד שאלו את נשיא המועצת מרן הגרש כהן • צפו (4)

רבני חבד שאלו את נשיא המועצת מרן הגרש כהן • צפו (5)