לאחר שבת התאחדות והתוועדות בחצה"ק מודז'יץ, שבת שקודם יומא דהילולא העשירי לכ"ק האדמו''ר בעל ה'נחלת דן' ממודז'יץ זי''ע. ערך בנו מ"מ כ"ק האדמו"ר ממודז'יץ שליט"א את שולחנותיו הטהורים עם תפילותיו, צלם האתר שוקי לרר שנכח במקום תיעד גלריה במוצאי שבת לאחר תפילת ערבית הבדיל האדמו"ר על הכוס לעיני חסידיו • צילום: שוקי לרר

הַמַּבְדִּיל • מוצאי שבת יארצייט בחצר הקודש מודז'יץ (1)

הַמַּבְדִּיל • מוצאי שבת יארצייט בחצר הקודש מודז'יץ (2)

הַמַּבְדִּיל • מוצאי שבת יארצייט בחצר הקודש מודז'יץ (3)

הַמַּבְדִּיל • מוצאי שבת יארצייט בחצר הקודש מודז'יץ (4)

הַמַּבְדִּיל • מוצאי שבת יארצייט בחצר הקודש מודז'יץ (5)

הַמַּבְדִּיל • מוצאי שבת יארצייט בחצר הקודש מודז'יץ (6)

הַמַּבְדִּיל • מוצאי שבת יארצייט בחצר הקודש מודז'יץ (7)

הַמַּבְדִּיל • מוצאי שבת יארצייט בחצר הקודש מודז'יץ (8)

הַמַּבְדִּיל • מוצאי שבת יארצייט בחצר הקודש מודז'יץ (9)

הַמַּבְדִּיל • מוצאי שבת יארצייט בחצר הקודש מודז'יץ (10)

הַמַּבְדִּיל • מוצאי שבת יארצייט בחצר הקודש מודז'יץ (11)

הַמַּבְדִּיל • מוצאי שבת יארצייט בחצר הקודש מודז'יץ (12)

הַמַּבְדִּיל • מוצאי שבת יארצייט בחצר הקודש מודז'יץ (13)

הַמַּבְדִּיל • מוצאי שבת יארצייט בחצר הקודש מודז'יץ (14)