צפו בגלריה משמחת השבע ברכות שערך ראש ישיבת שומרי אמונים הרה"צ רבי אהרן געלדצעהיילר שליט"א בהיכל ישיבתו בשכונת בית ישראל בירושלים, לרגל שמחת נשואי אחיו הרב פנחס שלום שליט"א בן כ"ק האדמור מסאבור שליט"א נכד כ"ק הרה"ק האדמו"ר בעל ה'חוקי חיים' משומרי אמונים זצ"ל, עם בת הרה"ח מאיר לוסטיג הי"ו משב"ק האדמו"ר משומרי אמונים זצ"ל ויבלח"ט האדמו"ר משומרי אמונים שליט"א • צילום: מוישי גולדשטיין

ראש ישיבת שומרי אמונים בשמחת השבע ברכות לאחיו • גלריה (1)

ראש ישיבת שומרי אמונים בשמחת השבע ברכות לאחיו • גלריה (2)

ראש ישיבת שומרי אמונים בשמחת השבע ברכות לאחיו • גלריה (3)

ראש ישיבת שומרי אמונים בשמחת השבע ברכות לאחיו • גלריה (4)

ראש ישיבת שומרי אמונים בשמחת השבע ברכות לאחיו • גלריה (5)

ראש ישיבת שומרי אמונים בשמחת השבע ברכות לאחיו • גלריה (6)

ראש ישיבת שומרי אמונים בשמחת השבע ברכות לאחיו • גלריה (7)

ראש ישיבת שומרי אמונים בשמחת השבע ברכות לאחיו • גלריה (8)

ראש ישיבת שומרי אמונים בשמחת השבע ברכות לאחיו • גלריה (9)

ראש ישיבת שומרי אמונים בשמחת השבע ברכות לאחיו • גלריה (10)

ראש ישיבת שומרי אמונים בשמחת השבע ברכות לאחיו • גלריה (11)

ראש ישיבת שומרי אמונים בשמחת השבע ברכות לאחיו • גלריה (12)

ראש ישיבת שומרי אמונים בשמחת השבע ברכות לאחיו • גלריה (13)

ראש ישיבת שומרי אמונים בשמחת השבע ברכות לאחיו • גלריה (14)

ראש ישיבת שומרי אמונים בשמחת השבע ברכות לאחיו • גלריה (15)

ראש ישיבת שומרי אמונים בשמחת השבע ברכות לאחיו • גלריה (16)

ראש ישיבת שומרי אמונים בשמחת השבע ברכות לאחיו • גלריה (17)

ראש ישיבת שומרי אמונים בשמחת השבע ברכות לאחיו • גלריה (18)

ראש ישיבת שומרי אמונים בשמחת השבע ברכות לאחיו • גלריה (19)

ראש ישיבת שומרי אמונים בשמחת השבע ברכות לאחיו • גלריה (20)

ראש ישיבת שומרי אמונים בשמחת השבע ברכות לאחיו • גלריה (21)

ראש ישיבת שומרי אמונים בשמחת השבע ברכות לאחיו • גלריה (22)

ראש ישיבת שומרי אמונים בשמחת השבע ברכות לאחיו • גלריה (23)

ראש ישיבת שומרי אמונים בשמחת השבע ברכות לאחיו • גלריה (24)

ראש ישיבת שומרי אמונים בשמחת השבע ברכות לאחיו • גלריה (25)

ראש ישיבת שומרי אמונים בשמחת השבע ברכות לאחיו • גלריה (26)

ראש ישיבת שומרי אמונים בשמחת השבע ברכות לאחיו • גלריה (27)

ראש ישיבת שומרי אמונים בשמחת השבע ברכות לאחיו • גלריה (28)