רואים את גדלות הגר"ש כהן הרב מזוז ניחם וגם אלי ישי שיצאו נגדו