הגה"צ אבד"ק דעבריצין שליט"א, הגה"צ דומ"ץ פאלטישאן שליט"א, והגה"צ אבד"ק ברעזנא שליט"א בקצירת חיטים בעיר דעלוואר בארה"ב, לקראת יו"ט פסח תשע"ז הבעל"ט, החיטים נקצרו למאפיית 'שאצער מצות', החיטים ישמרו במשך כמעט כשנה, ולקראת פסח יוכנו ממנה מצות מצווה • צפו בגלריה

הגה''צ אבד''ק דעברעצין והגה''צ דומ''ץ פאלטישאן וראב''ד קארלסבורג בשדה הקוצרים

הגה''צ אבד''ק דעברעצין והגה''צ דומ''ץ פאלטישאן וראב''ד קארלסבורג

הגה''צ דומ''ץ פאלטישאן וראב''ד קארלסבורג אויפ'ן קאבמיין מאשין

הגה''צ דומ''ץ פאלטישאן וראב''ד קארלסבורג

הרבנים הגאוה''צ מדעברעצין, פאלטישאן וראב''ד קארלסבורג, וברעזנא

מימין לשמאל, הגה''צ ראב''ד קארלסבורג - הגה''צ מברעזנא - הגה''צ מדעברעצין