עצרת תפילה והתעוררות בביהמ"ד הגדול דסאטמאר וויליאמסבורג

אלפי חסידי סאטמאר התקהלו והתאספו לתפילת רבים בהיכל בית המדרש הגדול בוויאלמסבורג בראשות האדמו"ר • בסיומו נתן האדמו"ר הדרכה לרגל המצב שבו קיימים בין דבריו אמר אייך לנהוג בימי הקיץ בהם נוסעים למנוחה בהרי הטקעסטיל • צילום: יוסי גולדברג

 • המכתב שנשלח ממחלקת לב: "לילדים שלי אין אפילו תחפושת"

  תוכן מקודם

 • כשלבן שלך יהיה טוב, לך תהיה נחת: הרישום בישיבה שמשנה חיים בעיצומו!

  תוכן מקודם

 • באופן אישי: גדול הדור מעיין במקרי הצדקה של ועד הרבנים

  תוכן מקודם

 • החיסון האמיתי לנזקי הקורונה הרוחניים: הישיבה שתציל את הילד שלך - כפר סיטרין

  תוכן מקודם

ביום ראשון אחה"צ התאספו אלפי חסידי סאטמאר בווילאמסבורג לעצרת תפילה רבתית ויום תשובה לאור הטרגדיות הגדולות שפקדו את הקהילה בחודשים האחרונים בפרט ובשנה האחרונה בכלל.
השבוע ביום ראשון כ' סיון התכנסו האלפים לזעוק ולבקש מהשי"ת שיוריד את חרון אפו מהקהילה ומכל עם ישראל ובפרט בימי הקיץ הבאים, במיוחד אחרי פטירת הראש הקהל הרבני הנגיד ר' יצחק רוזנבערג ז"ל, טרגדיה שעברה קשה מאוד על הקהילה.

עצרת תפילה והתעוררות בביהמ''ד הגדול דסאטמאר וויליאמסבורג (1)

עצרת תפילה והתעוררות בביהמ''ד הגדול דסאטמאר וויליאמסבורג (2)

אחרי תפילת מנחה ברב עם הדרת מלך בראשות כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א אמרו יחד את כל ספר תהילים שלאחמ"כ פתח הנואם הראשון הרה"ג רבי מאיר צוויבל שליט"א ר"מ בישיבת סאטמאר בדברי מוסר שכל אחד יחשוב בעצמו מה יש לו לתקן ועל מה עשה ה' כך.

אח"כ נאם כ"ק האדמו"ר מקוסוב שליט"א על אהבה של הקב"ה לעם ישראל וכמה הקניטו לפניו שהוא מייסר אותנו ככה.

לאחמ"כ נשמע קולו בקודש של כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמאר שליט"א בדברות קודש חוצבי להבות אש, האדמו"ר נתן הדרכה לימי הקיץ בהם נוסעים למנוחה בהרי הטקעסטיל, בין דבריו אמר שלא חייבים לנפוש עם כל התאוות שאמריקה נותנת. כמו"כ ביקש לשמור על כשרות המאכלים בנופשים ולא להקל בזה, אח"כ דיבר האדמו"ר על החוב ללמוד בכל יום בלי יוצא מן הכלל ועל האיסור החמור להשתמש בכלים הטכנולגיים סתם להנאה, ובעיקר הקבוצות המלאות בדיעות כפירה, שפיכת דמים, וגלוי עריות. גם על עניני צניעות דיבר האדמו"ר לבית יעקב אלו הנשים.

לאחר המעמד התפללו יחדיו תפלת מעריב ברב עם הדרת מלך בתקוה ובקשה מהקב"ה שלא ימאס תפלת רבים ויקבל ברחמים תשובת עם ישראל לרצון.

עצרת תפילה והתעוררות בביהמ''ד הגדול דסאטמאר וויליאמסבורג (3)

עצרת תפילה והתעוררות בביהמ''ד הגדול דסאטמאר וויליאמסבורג (4)

עצרת תפילה והתעוררות בביהמ''ד הגדול דסאטמאר וויליאמסבורג (5)

עצרת תפילה והתעוררות בביהמ''ד הגדול דסאטמאר וויליאמסבורג (6)

עצרת תפילה והתעוררות בביהמ''ד הגדול דסאטמאר וויליאמסבורג (7)

עצרת תפילה והתעוררות בביהמ''ד הגדול דסאטמאר וויליאמסבורג (8)

עצרת תפילה והתעוררות בביהמ''ד הגדול דסאטמאר וויליאמסבורג (9)

עצרת תפילה והתעוררות בביהמ''ד הגדול דסאטמאר וויליאמסבורג (10)

עצרת תפילה והתעוררות בביהמ''ד הגדול דסאטמאר וויליאמסבורג (11)

עצרת תפילה והתעוררות בביהמ''ד הגדול דסאטמאר וויליאמסבורג (12)

עצרת תפילה והתעוררות בביהמ''ד הגדול דסאטמאר וויליאמסבורג (13)

עצרת תפילה והתעוררות בביהמ''ד הגדול דסאטמאר וויליאמסבורג (14)

עצרת תפילה והתעוררות בביהמ''ד הגדול דסאטמאר וויליאמסבורג (15)

עצרת תפילה והתעוררות בביהמ''ד הגדול דסאטמאר וויליאמסבורג (16)

עצרת תפילה והתעוררות בביהמ''ד הגדול דסאטמאר וויליאמסבורג (17)

עצרת תפילה והתעוררות בביהמ''ד הגדול דסאטמאר וויליאמסבורג (18)

עצרת תפילה והתעוררות בביהמ''ד הגדול דסאטמאר וויליאמסבורג (19)

עצרת תפילה והתעוררות בביהמ''ד הגדול דסאטמאר וויליאמסבורג (20)

עצרת תפילה והתעוררות בביהמ''ד הגדול דסאטמאר וויליאמסבורג (21)

עצרת תפילה והתעוררות בביהמ''ד הגדול דסאטמאר וויליאמסבורג (22)

עצרת תפילה והתעוררות בביהמ''ד הגדול דסאטמאר וויליאמסבורג (23)

עצרת תפילה והתעוררות בביהמ''ד הגדול דסאטמאר וויליאמסבורג (24)

עצרת תפילה והתעוררות בביהמ''ד הגדול דסאטמאר וויליאמסבורג (25)

עצרת תפילה והתעוררות בביהמ''ד הגדול דסאטמאר וויליאמסבורג (26)

עצרת תפילה והתעוררות בביהמ''ד הגדול דסאטמאר וויליאמסבורג (27)

עצרת תפילה והתעוררות בביהמ''ד הגדול דסאטמאר וויליאמסבורג (28)

עצרת תפילה והתעוררות בביהמ''ד הגדול דסאטמאר וויליאמסבורג (29)

עצרת תפילה והתעוררות בביהמ''ד הגדול דסאטמאר וויליאמסבורג (30)

עצרת תפילה והתעוררות בביהמ''ד הגדול דסאטמאר וויליאמסבורג (31)

עצרת תפילה והתעוררות בביהמ''ד הגדול דסאטמאר וויליאמסבורג (32)

עצרת תפילה והתעוררות בביהמ''ד הגדול דסאטמאר וויליאמסבורג (33)

עצרת תפילה והתעוררות בביהמ''ד הגדול דסאטמאר וויליאמסבורג (34)

עצרת תפילה והתעוררות בביהמ''ד הגדול דסאטמאר וויליאמסבורג (35)

עצרת תפילה והתעוררות בביהמ''ד הגדול דסאטמאר וויליאמסבורג (36)

עצרת תפילה והתעוררות בביהמ''ד הגדול דסאטמאר וויליאמסבורג (37)

עצרת תפילה והתעוררות בביהמ''ד הגדול דסאטמאר וויליאמסבורג (38)

עצרת תפילה והתעוררות בביהמ''ד הגדול דסאטמאר וויליאמסבורג (39)

עצרת תפילה והתעוררות בביהמ''ד הגדול דסאטמאר וויליאמסבורג (40)

עצרת תפילה והתעוררות בביהמ''ד הגדול דסאטמאר וויליאמסבורג (41)

עצרת תפילה והתעוררות בביהמ''ד הגדול דסאטמאר וויליאמסבורג (42)

עצרת תפילה והתעוררות בביהמ''ד הגדול דסאטמאר וויליאמסבורג (43)

עצרת תפילה והתעוררות בביהמ''ד הגדול דסאטמאר וויליאמסבורג (44)

עצרת תפילה והתעוררות בביהמ''ד הגדול דסאטמאר וויליאמסבורג (45)

עצרת תפילה והתעוררות בביהמ''ד הגדול דסאטמאר וויליאמסבורג (46)

עצרת תפילה והתעוררות בביהמ''ד הגדול דסאטמאר וויליאמסבורג (47)

עצרת תפילה והתעוררות בביהמ''ד הגדול דסאטמאר וויליאמסבורג (48)

עצרת תפילה והתעוררות בביהמ''ד הגדול דסאטמאר וויליאמסבורג (49)

עצרת תפילה והתעוררות בביהמ''ד הגדול דסאטמאר וויליאמסבורג (50)

עצרת תפילה והתעוררות בביהמ''ד הגדול דסאטמאר וויליאמסבורג (51)

עצרת תפילה והתעוררות בביהמ''ד הגדול דסאטמאר וויליאמסבורג (52)

עצרת תפילה והתעוררות בביהמ''ד הגדול דסאטמאר וויליאמסבורג (53)

עצרת תפילה והתעוררות בביהמ''ד הגדול דסאטמאר וויליאמסבורג (54)

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן