גלריה מרגשת ממעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים בישיבת "צמח צדיק" ויזניץ באלעד

באווירה מרוממת ומרגשת ובמעמד שכולו הוד והדר, התקיים מעמד כבוד התורה בשילוב מסיבת חלוקת הפרסים בישיבה לצעירים "צמח צדיק" ויז'ניץ באלעד. ולחגיגה הכפולה כשמאות בוגרי ותלמידי הישיבה נבחנו על מאות דפי גפ"ת אצל גדולי התורה והיראה שליט"א • צילום: דוד זר

 • למה להעיב על רגעי האושר?

  תוכן מקודם

 • האלמנה לקוית שמיעה ו4 הילדים נותרו ללא משען ומשענה

  תוכן מקודם

 • בנם של קדושים: נכד לרבי אלימלך מליז'ענסק מבקש עזרה

  תוכן מקודם

 • גרמניה: הסכים לנתח יהודייה וחזר בו

  תוכן מקודם

צפו במעמד אדיר של כבוד התורה בחלוקת הפרסים בישיבה לצעירים "צמח צדיק" ויז'ניץ שבאלעד, בהשתתפות גדולי תורה ויראה, אישי-חינוך וקהל רב.
מעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים בישיבת ויזניץ אלעד1

הישיבה לצעירים בויז'ניץ באלעד, שבמשך שנות קיומה כבשה מקום של כבוד בכותל המזרח של הישיבות הק' בארה"ק. ושמה הטוב נישא לתהילה בכל ריכוזי אנ"ש ואף מחוצה להם, כאשר אישי-חינוך מובהקים ומפורסמים – הקרובים ומיודעים לנעשה ונשמע בישיבה, עומדים משתאים ואחוזי-התפעלות נוכח הצלחתה המופלאה והישגיה המרשימים.
השמחה הגדולה הייתה כפולה ומכופלת לרגל השמחה המשולשת, בחורי החמד שיחיו בוגרי תשע"ג – תשע"ה שזכו לסיים ולהבחן במסגרת "צורבא" על כ – 400 דפי גפ"ת במסכתות נכבדות ומקיפות בש"ס: בבא קמא, בבא בתרא, פסחים, סוכה, ברכות, תענית, מגילה – בהצטיינות נפלאה ותלמידי הישיבה שזכו להיבחן על כל מסכת פסחים וכן מצטייני מסגרת קנין "הלכתא" שזכו להיבחן אצל גדולי מורי ההוראה שליט"א על קניניים יסודיים בהלכה.

מעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים בישיבת ויזניץ אלעד2

מעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים בישיבת ויזניץ אלעד3

את הערב החגיגי פתח והנחה בטעם ובחן איש החינוך המג"ש הרה"ג לוי יצחק ברגר הי"ו, שהינו הורה לאחד המצטיינים. בדבריו הביע את רגשות התודה העמוקות של ההורים שאינם מפסיקים להלל ולשבח את הישיבה, ומתמוגגים מנחת למראה הפירות המבורכים. הוא שיבח את העבודה המופלאה של ראש הישיבה הרה"ג ר' ישראל מנחם מענדיל הכהן ברכר שליט"א ושל כל הצוות הרוחני, שמוצאים תמיד 'חידושים' – דרכים ואמצעים מקוריים ויצירתיים איך להעלות ולהשביח את רמתה הרוחנית של הישיבה, איך לנטוע בליבם של התלמידים שאיפות עזות להתעלות בתורה ובעבודת ד', ואיך לקשט כל תלמיד בכל מעלה ומידה נכונה ולהכשירו להיות 'האדם השלם'.

מעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים בישיבת ויזניץ אלעד4

מעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים בישיבת ויזניץ אלעד5

הגאון הגדול רבי משה שאול קליין שליט"א ראב"ד בד"ץ ויזניץ ורב שכונת אור החיים ב"ב שבחן את הבחורים המצטיינים והינו סב לאחד הבחורים המצטיינים נשא דברי ברכה והערכה לתלמידי הישיבה וראשיה לרגל יום חגם בשמחת התורה וברכם שיגדלו לפאר ותפארת בכרם בית ישראל.

נואם הכבוד הגאון הגדול רבי מאיר הייזלר שליט"א ראש ישיבת "עמק התלמוד" בירושלים שבחן את המצטיינים על המסכתות והביע התפעלות רבה מהידע המעמיק והמקיף שהפגינו התלמידים, נשא נאום מקיף שנשמע בקשב רב. בדבריו עמד על דרכי קניין תורה, מטרת לימוד התורה, וההשפעה הרוחנית הגדולה שיש לה על הלומד ביגיעה ובטהרה.

את ברכת ההורים הביא מנכ"ל המוסדות הרב חיים מאיר כץ שיחי' שקרא על הישיבה תלמידיה ורבניה את דברי חז"ל "הזורעים בדמעה ברינה יקצורו" והביא את ברכת ההנהלה למעמד המרומם לכבודה של תורה ועמליה בטהרה.

מעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים בישיבת ויזניץ אלעד6

מעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים בישיבת ויזניץ אלעד7

לקראת סיום נשמעו דברי המנצח על מלאכת הקודש, ראש הישיבה הרה"ג ר' ישראל ברכר שליט"א, שבהתרגשות רבה תיאר במרכז דבריו את מסירותם של אנשי הצוות הרוחני שאין לה אח ורע. עבודתם והשקעתם אינן יודעות גבולות. הם רואים בישיבה את ביתם ומתייחסים לתלמידים כאל בנים, התלמידים נמצאים בראש מעיינותיהם בכל שעות היממה, ואינם חדלים מלחפש דרכים ואמצעים איך לקדם כל תלמיד. וסיים בדברי הוקרה למנכ"ל המוסדות באלעד הרב חיים מאיר כץ הי"ו, שבמהלך החגיגה זכה לשבחים רבים על עבודתו הגדולה והמסורה לבנין והחזקת מוסדות ויז'ניץ באלעד.

בחלוקת הפרסים והתעודות למצטיינים כובדו והשתתפו כ"ק האדמו"ר מאטניא שליט"א הגאון הגדול רבי משה שאול קליין שליט"א רב קהילת אור החיים בב"ב וראב"ד בד"ץ ויזניץ, הרה"ג רבי מנחם מנדל הכהן פקשר שליט"א המרא דאתרא דחסידי ויז'ניץ באלעד. הרה"ג קלמן וייס שליט"א רב דחסידי ויזניץ בית שמש, הרה"ג שמואל ברגר רב ביהמ"ד ויזניץ רובע ח' באשדוד. הרה"ג המשפיע אהרן טויסיג שליט"א משגיח דישיבת אלכסנדר. הרה"ג אפרים מתתיהו טסלר שליט"א, הרה"ג משה שטיין שליט"א רב דקהל חסידים קרית הרצוג ב"ב, הרה"ג יחזקאל הופמן שליט"א ר"מ בישיבת ויזניץ ברכפלד, הרה"ג שבח גרינפלד שליט"א ראש ישיבת ויזניץ לצעירים ב"ב. ראש עיריית אלעד הרב ישראל פרוש הי"ו.

מעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים בישיבת ויזניץ אלעד8

מעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים בישיבת ויזניץ אלעד9

מעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים בישיבת ויזניץ אלעד10

מעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים בישיבת ויזניץ אלעד11

מעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים בישיבת ויזניץ אלעד12

מעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים בישיבת ויזניץ אלעד13

מעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים בישיבת ויזניץ אלעד14

מעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים בישיבת ויזניץ אלעד15

מעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים בישיבת ויזניץ אלעד16

מעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים בישיבת ויזניץ אלעד17

מעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים בישיבת ויזניץ אלעד18

מעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים בישיבת ויזניץ אלעד19

מעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים בישיבת ויזניץ אלעד20

מעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים בישיבת ויזניץ אלעד21

מעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים בישיבת ויזניץ אלעד22

מעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים בישיבת ויזניץ אלעד23

מעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים בישיבת ויזניץ אלעד24

מעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים בישיבת ויזניץ אלעד25

מעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים בישיבת ויזניץ אלעד26

מעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים בישיבת ויזניץ אלעד27

מעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים בישיבת ויזניץ אלעד28

מעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים בישיבת ויזניץ אלעד30

מעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים בישיבת ויזניץ אלעד32

מעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים בישיבת ויזניץ אלעד33

מעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים בישיבת ויזניץ אלעד34

מעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים בישיבת ויזניץ אלעד35

מעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים בישיבת ויזניץ אלעד36

מעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים בישיבת ויזניץ אלעד37

מעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים בישיבת ויזניץ אלעד38

מעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים בישיבת ויזניץ אלעד40

מעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים בישיבת ויזניץ אלעד41

מעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים בישיבת ויזניץ אלעד43

מעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים בישיבת ויזניץ אלעד44

מעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים בישיבת ויזניץ אלעד45

מעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים בישיבת ויזניץ אלעד46

מעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים בישיבת ויזניץ אלעד47

מעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים בישיבת ויזניץ אלעד48

מעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים בישיבת ויזניץ אלעד49

מעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים בישיבת ויזניץ אלעד51

מעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים בישיבת ויזניץ אלעד52

מעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים בישיבת ויזניץ אלעד53

מעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים בישיבת ויזניץ אלעד55

מעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים בישיבת ויזניץ אלעד56

מעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים בישיבת ויזניץ אלעד57

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן