מעמד סיום בסדר לימוד היומי של ספה"ק 'ליקוטי מוהר"ן' בוויליאמסבורג – ארה"ב

השבוע (ראשון) התקיים מעמד הסיום יחד עם 'הכנה לימי הקיץ' בביהמ"ד אברכים דחסידי ברסלב ברחוב ראטלידזש בוויליאמסבורג - ארה"ב, בהשתתפות קהל חסידי ברסלב • צילום: ברסלב גלובל

נאמו במעמד: גבאי הביהמ"ד הרה"ח ר' יצחק זאב שווארץ הי"ו, והמגיד שיעור הרה"ח ר' אברהם פישער הי"ו, והאורח הכבוד הרה"ח ר' אשר זעליג מרגליות הי"ו שהגיע מארה"ק לכבוד המעמד, והחזן הרה"ח ר' משה ביננשטוק הי"ו.
מעמד סיום ליקוטי מוהר''ן מחזור כ' בביהמ''ד ברסלב וויליאמסבורג - ר' אברהם פישער (1)

מעמד סיום ליקוטי מוהר''ן מחזור כ' בביהמ''ד ברסלב וויליאמסבורג - ר' אברהם פישער (2)

מעמד סיום ליקוטי מוהר''ן מחזור כ' בביהמ''ד ברסלב וויליאמסבורג - ר' אברהם פישער (3)

מעמד סיום ליקוטי מוהר''ן מחזור כ' בביהמ''ד ברסלב וויליאמסבורג - ר' אברהם פישער (4)

מעמד סיום ליקוטי מוהר''ן מחזור כ' בביהמ''ד ברסלב וויליאמסבורג - ר' אברהם פישער (5)

מעמד סיום ליקוטי מוהר''ן מחזור כ' בביהמ''ד ברסלב וויליאמסבורג - ר' אשר זעליג מרגליות (1)

מעמד סיום ליקוטי מוהר''ן מחזור כ' בביהמ''ד ברסלב וויליאמסבורג - ר' אשר זעליג מרגליות (4)

מעמד סיום ליקוטי מוהר''ן מחזור כ' בביהמ''ד ברסלב וויליאמסבורג - ר' אשר זעליג מרגליות (5)

מעמד סיום ליקוטי מוהר''ן מחזור כ' בביהמ''ד ברסלב וויליאמסבורג - ר' אשר זעליג מרגליות (6)

מעמד סיום ליקוטי מוהר''ן מחזור כ' בביהמ''ד ברסלב וויליאמסבורג - ר' אשר זעליג מרגליות (7)

מעמד סיום ליקוטי מוהר''ן מחזור כ' בביהמ''ד ברסלב וויליאמסבורג - ר' אשר זעליג מרגליות (8)

מעמד סיום ליקוטי מוהר''ן מחזור כ' בביהמ''ד ברסלב וויליאמסבורג - ר' אשר זעליג מרגליות (9)

מעמד סיום ליקוטי מוהר''ן מחזור כ' בביהמ''ד ברסלב וויליאמסבורג - ר' אשר זעליג מרגליות (10)

מעמד סיום ליקוטי מוהר''ן מחזור כ' בביהמ''ד ברסלב וויליאמסבורג - ר' אשר זעליג מרגליות (11)

מעמד סיום ליקוטי מוהר''ן מחזור כ' בביהמ''ד ברסלב וויליאמסבורג - ר' אשר זעליג מרגליות (12)

מעמד סיום ליקוטי מוהר''ן מחזור כ' בביהמ''ד ברסלב וויליאמסבורג - ר' אשר זעליג מרגליות (13)

מעמד סיום ליקוטי מוהר''ן מחזור כ' בביהמ''ד ברסלב וויליאמסבורג - ר' אשר זעליג מרגליות (14)

מעמד סיום ליקוטי מוהר''ן מחזור כ' בביהמ''ד ברסלב וויליאמסבורג - ר' אשר זעליג מרגליות (15)

מעמד סיום ליקוטי מוהר''ן מחזור כ' בביהמ''ד ברסלב וויליאמסבורג - ר' אשר זעליג מרגליות (16)

מעמד סיום ליקוטי מוהר''ן מחזור כ' בביהמ''ד ברסלב וויליאמסבורג (1)

מעמד סיום ליקוטי מוהר''ן מחזור כ' בביהמ''ד ברסלב וויליאמסבורג (2)

מעמד סיום ליקוטי מוהר''ן מחזור כ' בביהמ''ד ברסלב וויליאמסבורג (3)

מעמד סיום ליקוטי מוהר''ן מחזור כ' בביהמ''ד ברסלב וויליאמסבורג (4)

מעמד סיום ליקוטי מוהר''ן מחזור כ' בביהמ''ד ברסלב וויליאמסבורג (5)

מעמד סיום ליקוטי מוהר''ן מחזור כ' בביהמ''ד ברסלב וויליאמסבורג (6)

מעמד סיום ליקוטי מוהר''ן מחזור כ' בביהמ''ד ברסלב וויליאמסבורג (7)

מעמד סיום ליקוטי מוהר''ן מחזור כ' בביהמ''ד ברסלב וויליאמסבורג (8)

מעמד סיום ליקוטי מוהר''ן מחזור כ' בביהמ''ד ברסלב וויליאמסבורג (9)

מעמד סיום ליקוטי מוהר''ן מחזור כ' בביהמ''ד ברסלב וויליאמסבורג (10)

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו