צפו בסעודת ההילולא שהתקיימה השבוע בביהמ"ד ראדושיץ בעירמאנט שבניו יורק בהשתתפות חברי הקהילה בשילוב מגבית לרגל ציון שלוש שנים לביהמ"ד בהשתתפות רבני עירמאנט • צילום: JDN

ראדשיץ • סעודת הילולא בביהמ''ד שבעירמאנט ניו יורק (1)

ראדשיץ • סעודת הילולא בביהמ''ד שבעירמאנט ניו יורק (2)

ראדשיץ • סעודת הילולא בביהמ''ד שבעירמאנט ניו יורק (3)

ראדשיץ • סעודת הילולא בביהמ''ד שבעירמאנט ניו יורק (4)

ראדשיץ • סעודת הילולא בביהמ''ד שבעירמאנט ניו יורק (5)

ראדשיץ • סעודת הילולא בביהמ''ד שבעירמאנט ניו יורק (6)

ראדשיץ • סעודת הילולא בביהמ''ד שבעירמאנט ניו יורק (7)

ראדשיץ • סעודת הילולא בביהמ''ד שבעירמאנט ניו יורק (8)

ראדשיץ • סעודת הילולא בביהמ''ד שבעירמאנט ניו יורק (9)

ראדשיץ • סעודת הילולא בביהמ''ד שבעירמאנט ניו יורק (10)

ראדשיץ • סעודת הילולא בביהמ''ד שבעירמאנט ניו יורק (11)

ראדשיץ • סעודת הילולא בביהמ''ד שבעירמאנט ניו יורק (12)

ראדשיץ • סעודת הילולא בביהמ''ד שבעירמאנט ניו יורק (13)

ראדשיץ • סעודת הילולא בביהמ''ד שבעירמאנט ניו יורק (14)

ראדשיץ • סעודת הילולא בביהמ''ד שבעירמאנט ניו יורק (15)

ראדשיץ • סעודת הילולא בביהמ''ד שבעירמאנט ניו יורק (16)

ראדשיץ • סעודת הילולא בביהמ''ד שבעירמאנט ניו יורק (17)

ראדשיץ • סעודת הילולא בביהמ''ד שבעירמאנט ניו יורק (18)

ראדשיץ • סעודת הילולא בביהמ''ד שבעירמאנט ניו יורק (19)

ראדשיץ • סעודת הילולא בביהמ''ד שבעירמאנט ניו יורק (20)

ראדשיץ • סעודת הילולא בביהמ''ד שבעירמאנט ניו יורק (21)

ראדשיץ • סעודת הילולא בביהמ''ד שבעירמאנט ניו יורק (22)

ראדשיץ • סעודת הילולא בביהמ''ד שבעירמאנט ניו יורק (23)

ראדשיץ • סעודת הילולא בביהמ''ד שבעירמאנט ניו יורק (24)

ראדשיץ • סעודת הילולא בביהמ''ד שבעירמאנט ניו יורק (25)

ראדשיץ • סעודת הילולא בביהמ''ד שבעירמאנט ניו יורק (26)

ראדשיץ • סעודת הילולא בביהמ''ד שבעירמאנט ניו יורק (27)

ראדשיץ • סעודת הילולא בביהמ''ד שבעירמאנט ניו יורק (28)

ראדשיץ • סעודת הילולא בביהמ''ד שבעירמאנט ניו יורק (29)

ראדשיץ • סעודת הילולא בביהמ''ד שבעירמאנט ניו יורק (30)

ראדשיץ • סעודת הילולא בביהמ''ד שבעירמאנט ניו יורק (31)

ראדשיץ • סעודת הילולא בביהמ''ד שבעירמאנט ניו יורק (32)

ראדשיץ • סעודת הילולא בביהמ''ד שבעירמאנט ניו יורק (33)

ראדשיץ • סעודת הילולא בביהמ''ד שבעירמאנט ניו יורק (34)

ראדשיץ • סעודת הילולא בביהמ''ד שבעירמאנט ניו יורק (35)

ראדשיץ • סעודת הילולא בביהמ''ד שבעירמאנט ניו יורק (36)

ראדשיץ • סעודת הילולא בביהמ''ד שבעירמאנט ניו יורק (37)

ראדשיץ • סעודת הילולא בביהמ''ד שבעירמאנט ניו יורק (38)

ראדשיץ • סעודת הילולא בביהמ''ד שבעירמאנט ניו יורק (39)

ראדשיץ • סעודת הילולא בביהמ''ד שבעירמאנט ניו יורק (40)

ראדשיץ • סעודת הילולא בביהמ''ד שבעירמאנט ניו יורק (41)

ראדשיץ • סעודת הילולא בביהמ''ד שבעירמאנט ניו יורק (42)

ראדשיץ • סעודת הילולא בביהמ''ד שבעירמאנט ניו יורק (43)

ראדשיץ • סעודת הילולא בביהמ''ד שבעירמאנט ניו יורק (44)

ראדשיץ • סעודת הילולא בביהמ''ד שבעירמאנט ניו יורק (45)

ראדשיץ • סעודת הילולא בביהמ''ד שבעירמאנט ניו יורק (46)

ראדשיץ • סעודת הילולא בביהמ''ד שבעירמאנט ניו יורק (47)

ראדשיץ • סעודת הילולא בביהמ''ד שבעירמאנט ניו יורק (48)

ראדשיץ • סעודת הילולא בביהמ''ד שבעירמאנט ניו יורק (49)

ראדשיץ • סעודת הילולא בביהמ''ד שבעירמאנט ניו יורק (50)