כ"ק האדמו"ר מנדבורנה ירושלים שליט"א הגיע השבוע (שני) לתפילת מנחה וסיום משניות בבית משפ' גולדברג שיחי"ו, האדמו"ר התפלל תפילת מנחה ולמד משניות לטו"נ אבי המשפחה שבסיומו נערך מעמד לחיים עם כל המשתתפים והאד"ש שוחח עם בני המשפחה ביחידות לאחר מלאות שלושים יום לפטירת אבי המשפחה רודצ"וח רחום ומוקיר רבנן ותלמידהון הרה"ח ר' אלעזר גולדברג ז"ל מתלמידי רביה"ק בעל ה'דבר חיים' מנדבורנה זי"ע, לאחר שהזדכך ביסורים קשים ומרים, וקיבלם באהבה • צילום: ב.צ.

הכרת הטוב • האדמור מנדבורנה ירושלים בתפילת מנחה לאחר השלושים בבית משפ' גולדברג (1)

הכרת הטוב • האדמור מנדבורנה ירושלים בתפילת מנחה לאחר השלושים בבית משפ' גולדברג (2)

הכרת הטוב • האדמור מנדבורנה ירושלים בתפילת מנחה לאחר השלושים בבית משפ' גולדברג (3)

הכרת הטוב • האדמור מנדבורנה ירושלים בתפילת מנחה לאחר השלושים בבית משפ' גולדברג (4)

הכרת הטוב • האדמור מנדבורנה ירושלים בתפילת מנחה לאחר השלושים בבית משפ' גולדברג (5)

הכרת הטוב • האדמור מנדבורנה ירושלים בתפילת מנחה לאחר השלושים בבית משפ' גולדברג (6)

הכרת הטוב • האדמור מנדבורנה ירושלים בתפילת מנחה לאחר השלושים בבית משפ' גולדברג (7)

הכרת הטוב • האדמור מנדבורנה ירושלים בתפילת מנחה לאחר השלושים בבית משפ' גולדברג (8)

הכרת הטוב • האדמור מנדבורנה ירושלים בתפילת מנחה לאחר השלושים בבית משפ' גולדברג (9)

הכרת הטוב • האדמור מנדבורנה ירושלים בתפילת מנחה לאחר השלושים בבית משפ' גולדברג (10)

הכרת הטוב • האדמור מנדבורנה ירושלים בתפילת מנחה לאחר השלושים בבית משפ' גולדברג (11)