צפו בגלרייה ענקית משמחת נישואי נכד כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמאר שליט"א, בן לחתנו הרה"צ רבי חנוך העניך אשכנזי שליט"א, עב"ג הכלה בת הרה"צ רבי חיים יוסף פרידמאן שליט"א אב"ד ברעזאן, בהשתתפות אלפי החסידים, אדמו"רים ורבנים • צילום: יוסי גאלדבערגער - א. בלום

3 שמחת בית סאטמאר – אלעסק – ברעזאן • גלריה שניה (1)

3 שמחת בית סאטמאר – אלעסק – ברעזאן • גלריה שניה (2)

3 שמחת בית סאטמאר – אלעסק – ברעזאן • גלריה שניה (3)

3 שמחת בית סאטמאר – אלעסק – ברעזאן • גלריה שניה (4)

3 שמחת בית סאטמאר – אלעסק – ברעזאן • גלריה שניה (5)

3 שמחת בית סאטמאר – אלעסק – ברעזאן • גלריה שניה (6)

3 שמחת בית סאטמאר – אלעסק – ברעזאן • גלריה שניה (7)

3 שמחת בית סאטמאר – אלעסק – ברעזאן • גלריה שניה (8)

3 שמחת בית סאטמאר – אלעסק – ברעזאן • גלריה שניה (9)

3 שמחת בית סאטמאר – אלעסק – ברעזאן • גלריה שניה (10)

3 שמחת בית סאטמאר – אלעסק – ברעזאן • גלריה שניה (11)

3 שמחת בית סאטמאר – אלעסק – ברעזאן • גלריה שניה (12)

3 שמחת בית סאטמאר – אלעסק – ברעזאן • גלריה שניה (13)

3 שמחת בית סאטמאר – אלעסק – ברעזאן • גלריה שניה (14)

3 שמחת בית סאטמאר – אלעסק – ברעזאן • גלריה שניה (15)

3 שמחת בית סאטמאר – אלעסק – ברעזאן • גלריה שניה (16)

3 שמחת בית סאטמאר – אלעסק – ברעזאן • גלריה שניה (17)

3 שמחת בית סאטמאר – אלעסק – ברעזאן • גלריה שניה (18)

3 שמחת בית סאטמאר – אלעסק – ברעזאן • גלריה שניה (19)

3 שמחת בית סאטמאר – אלעסק – ברעזאן • גלריה שניה (20)

3 שמחת בית סאטמאר – אלעסק – ברעזאן • גלריה שניה (21)

3 שמחת בית סאטמאר – אלעסק – ברעזאן • גלריה שניה (22)

3 שמחת בית סאטמאר – אלעסק – ברעזאן • גלריה שניה (23)

3 שמחת בית סאטמאר – אלעסק – ברעזאן • גלריה שניה (24)

3 שמחת בית סאטמאר – אלעסק – ברעזאן • גלריה שניה (25)

3 שמחת בית סאטמאר – אלעסק – ברעזאן • גלריה שניה (26)

3 שמחת בית סאטמאר – אלעסק – ברעזאן • גלריה שניה (27)

3 שמחת בית סאטמאר – אלעסק – ברעזאן • גלריה שניה (28)

3 שמחת בית סאטמאר – אלעסק – ברעזאן • גלריה שניה (29)

3 שמחת בית סאטמאר – אלעסק – ברעזאן • גלריה שניה (30)

3 שמחת בית סאטמאר – אלעסק – ברעזאן • גלריה שניה (31)

3 שמחת בית סאטמאר – אלעסק – ברעזאן • גלריה שניה (32)

3 שמחת בית סאטמאר – אלעסק – ברעזאן • גלריה שניה (33)

3 שמחת בית סאטמאר – אלעסק – ברעזאן • גלריה שניה (34)

3 שמחת בית סאטמאר – אלעסק – ברעזאן • גלריה שניה (35)

3 שמחת בית סאטמאר – אלעסק – ברעזאן • גלריה שניה (36)

3 שמחת בית סאטמאר – אלעסק – ברעזאן • גלריה שניה (37)

3 שמחת בית סאטמאר – אלעסק – ברעזאן • גלריה שניה (38)

3 שמחת בית סאטמאר – אלעסק – ברעזאן • גלריה שניה (39)

3 שמחת בית סאטמאר – אלעסק – ברעזאן • גלריה שניה (40)

3 שמחת בית סאטמאר – אלעסק – ברעזאן • גלריה שניה (41)

3 שמחת בית סאטמאר – אלעסק – ברעזאן • גלריה שניה (42)

3 שמחת בית סאטמאר – אלעסק – ברעזאן • גלריה שניה (43)

3 שמחת בית סאטמאר – אלעסק – ברעזאן • גלריה שניה (44)

3 שמחת בית סאטמאר – אלעסק – ברעזאן • גלריה שניה (45)

3 שמחת בית סאטמאר – אלעסק – ברעזאן • גלריה שניה (46)

3 שמחת בית סאטמאר – אלעסק – ברעזאן • גלריה שניה (47)

3 שמחת בית סאטמאר – אלעסק – ברעזאן • גלריה שניה (48)

3 שמחת בית סאטמאר – אלעסק – ברעזאן • גלריה שניה (49)

3 שמחת בית סאטמאר – אלעסק – ברעזאן • גלריה שניה (50)

3 שמחת בית סאטמאר – אלעסק – ברעזאן • גלריה שניה (51)

3 שמחת בית סאטמאר – אלעסק – ברעזאן • גלריה שניה (52)

3 שמחת בית סאטמאר – אלעסק – ברעזאן • גלריה שניה (53)

3 שמחת בית סאטמאר – אלעסק – ברעזאן • גלריה שניה (54)

3 שמחת בית סאטמאר – אלעסק – ברעזאן • גלריה שניה (55)

3 שמחת בית סאטמאר – אלעסק – ברעזאן • גלריה שניה (56)

3 שמחת בית סאטמאר – אלעסק – ברעזאן • גלריה שניה (57)

3 שמחת בית סאטמאר – אלעסק – ברעזאן • גלריה שניה (58)

3 שמחת בית סאטמאר – אלעסק – ברעזאן • גלריה שניה (59)