כ"ק מרן האדמו"ר מקרעטשניף שליט"א ששהה השב"ק אצל חמותו הרבנית מרעצפארט תליט"א בסאו פאולא שבברזיל, ערך את שולחנו הטהור בהיכל בית המדרש רעצפארט בהשתתפות גיסו כ"ק האדמו"ר מראצפערט שליט"א • צילום: מ.ה. - JDN

ברזיל האדמור מקרעטשניף בעריכת השוהט במלווה מלכה (1)

ברזיל האדמור מקרעטשניף בעריכת השוהט במלווה מלכה (2)

ברזיל האדמור מקרעטשניף בעריכת השוהט במלווה מלכה (3)