בהשתתפות אדמו"רים ורבנים נחוגה ברוב פאר והדר שמחת השבע ברכות במרכז האירועים 'אווניו' בקרית שדה התעופה ע"י הנגיד הרב יששכר קנול הי"ו, לנכדת כ"ק האדמו"ר מסלונים שליט"א בת לבנו הרה"צ רבי מאיר ברזובסקי שליט"א משפיע בישיבת סלונים בביתר עילית, עב"ג בן הגה"צ רבי חיים מיכאל ביברפלד שליט"א אב"ד טשארטקוב לונדון ונכד לכ"ק האדמו"ר מטשארטקוב שליט"א, מקהלת 'נרננה' הנעימה את האירוע עם הבעל מנגן ר' מוטי ויזל הי"ו • צילום: שוקי לרר

בני ברק • שמחת השבע ברכות בחצרות סלונים - טשורטקוב (1)

בני ברק • שמחת השבע ברכות בחצרות סלונים - טשורטקוב (2)

בני ברק • שמחת השבע ברכות בחצרות סלונים - טשורטקוב (3)

בני ברק • שמחת השבע ברכות בחצרות סלונים - טשורטקוב (4)

בני ברק • שמחת השבע ברכות בחצרות סלונים - טשורטקוב (5)

בני ברק • שמחת השבע ברכות בחצרות סלונים - טשורטקוב (6)

בני ברק • שמחת השבע ברכות בחצרות סלונים - טשורטקוב (7)

בני ברק • שמחת השבע ברכות בחצרות סלונים - טשורטקוב (8)

בני ברק • שמחת השבע ברכות בחצרות סלונים - טשורטקוב (9)

בני ברק • שמחת השבע ברכות בחצרות סלונים - טשורטקוב (10)

בני ברק • שמחת השבע ברכות בחצרות סלונים - טשורטקוב (11)

בני ברק • שמחת השבע ברכות בחצרות סלונים - טשורטקוב (12)

בני ברק • שמחת השבע ברכות בחצרות סלונים - טשורטקוב (13)

בני ברק • שמחת השבע ברכות בחצרות סלונים - טשורטקוב (14)

בני ברק • שמחת השבע ברכות בחצרות סלונים - טשורטקוב (15)

בני ברק • שמחת השבע ברכות בחצרות סלונים - טשורטקוב (16)

בני ברק • שמחת השבע ברכות בחצרות סלונים - טשורטקוב (17)

בני ברק • שמחת השבע ברכות בחצרות סלונים - טשורטקוב (18)

בני ברק • שמחת השבע ברכות בחצרות סלונים - טשורטקוב (19)

בני ברק • שמחת השבע ברכות בחצרות סלונים - טשורטקוב (20)

בני ברק • שמחת השבע ברכות בחצרות סלונים - טשורטקוב (21)

בני ברק • שמחת השבע ברכות בחצרות סלונים - טשורטקוב (22)

בני ברק • שמחת השבע ברכות בחצרות סלונים - טשורטקוב (23)

בני ברק • שמחת השבע ברכות בחצרות סלונים - טשורטקוב (24)

בני ברק • שמחת השבע ברכות בחצרות סלונים - טשורטקוב (25)

בני ברק • שמחת השבע ברכות בחצרות סלונים - טשורטקוב (26)

בני ברק • שמחת השבע ברכות בחצרות סלונים - טשורטקוב (27)

בני ברק • שמחת השבע ברכות בחצרות סלונים - טשורטקוב (28)

בני ברק • שמחת השבע ברכות בחצרות סלונים - טשורטקוב (29)

בני ברק • שמחת השבע ברכות בחצרות סלונים - טשורטקוב (30)

בני ברק • שמחת השבע ברכות בחצרות סלונים - טשורטקוב (31)

בני ברק • שמחת השבע ברכות בחצרות סלונים - טשורטקוב (32)

בני ברק • שמחת השבע ברכות בחצרות סלונים - טשורטקוב (33)

בני ברק • שמחת השבע ברכות בחצרות סלונים - טשורטקוב (34)

בני ברק • שמחת השבע ברכות בחצרות סלונים - טשורטקוב (35)

בני ברק • שמחת השבע ברכות בחצרות סלונים - טשורטקוב (36)

בני ברק • שמחת השבע ברכות בחצרות סלונים - טשורטקוב (37)

בני ברק • שמחת השבע ברכות בחצרות סלונים - טשורטקוב (38)

בני ברק • שמחת השבע ברכות בחצרות סלונים - טשורטקוב (39)

בני ברק • שמחת השבע ברכות בחצרות סלונים - טשורטקוב (40)

בני ברק • שמחת השבע ברכות בחצרות סלונים - טשורטקוב (41)

בני ברק • שמחת השבע ברכות בחצרות סלונים - טשורטקוב (42)

בני ברק • שמחת השבע ברכות בחצרות סלונים - טשורטקוב (43)

בני ברק • שמחת השבע ברכות בחצרות סלונים - טשורטקוב (44)

בני ברק • שמחת השבע ברכות בחצרות סלונים - טשורטקוב (45)

בני ברק • שמחת השבע ברכות בחצרות סלונים - טשורטקוב (46)

בני ברק • שמחת השבע ברכות בחצרות סלונים - טשורטקוב (47)

בני ברק • שמחת השבע ברכות בחצרות סלונים - טשורטקוב (48)

בני ברק • שמחת השבע ברכות בחצרות סלונים - טשורטקוב (49)