לקראת הועידה ההיסטורית 'מלכות לישראל' • האדמו"ר מקאפיטשניץ יצא לבלגיה

זקן האדמ"ורים לבית רוז'ין כ"ק האדמו"ר מקאפיטשניץ שליט"א יוצא היום מישראל לקראת ועידת 'מלכות לישראל' שתתקיים בבלגיה • בשבת ישהה בישיבת 'עץ חיים' ווילרייק.