גדולי ישראל וראשי ישיבות בארה"ב הגיעו לשמוח בשמחת התנאים לבן ראש ישיבת לייקווד הגר"מ קוטלר שליט"א • צילום: JDN

גדולי ישראל בארהב בשמחת התנאים לבן הגרמ קוטלר ראש ישיבת לייקווד (1)

גדולי ישראל בארהב בשמחת התנאים לבן הגרמ קוטלר ראש ישיבת לייקווד (2)

גדולי ישראל בארהב בשמחת התנאים לבן הגרמ קוטלר ראש ישיבת לייקווד (3)

גדולי ישראל בארהב בשמחת התנאים לבן הגרמ קוטלר ראש ישיבת לייקווד (4)

גדולי ישראל בארהב בשמחת התנאים לבן הגרמ קוטלר ראש ישיבת לייקווד (5)

גדולי ישראל בארהב בשמחת התנאים לבן הגרמ קוטלר ראש ישיבת לייקווד (6)

גדולי ישראל בארהב בשמחת התנאים לבן הגרמ קוטלר ראש ישיבת לייקווד (7)

גדולי ישראל בארהב בשמחת התנאים לבן הגרמ קוטלר ראש ישיבת לייקווד (8)

גדולי ישראל בארהב בשמחת התנאים לבן הגרמ קוטלר ראש ישיבת לייקווד (9)

גדולי ישראל בארהב בשמחת התנאים לבן הגרמ קוטלר ראש ישיבת לייקווד (10)

גדולי ישראל בארהב בשמחת התנאים לבן הגרמ קוטלר ראש ישיבת לייקווד (11)

גדולי ישראל בארהב בשמחת התנאים לבן הגרמ קוטלר ראש ישיבת לייקווד (12)

גדולי ישראל בארהב בשמחת התנאים לבן הגרמ קוטלר ראש ישיבת לייקווד (13)