בוויאלמסבורג שבארה"ב התקיימה דינר ומסיבה לטובת כולל 'שומרי החומות' לצדקת רבי מאיר בעל הנס, בהשתתפות אדמו"רים ורבנים רבים, את המעמד הנעימה מקהלת ידידים המפורסמת • צילום: JDN

דינר לטובת כולל שומרי החומות לצדקת רבי מאיר בעל הנס בוויליאמסבורג (1)

דינר לטובת כולל שומרי החומות לצדקת רבי מאיר בעל הנס בוויליאמסבורג (2)

דינר לטובת כולל שומרי החומות לצדקת רבי מאיר בעל הנס בוויליאמסבורג (3)

דינר לטובת כולל שומרי החומות לצדקת רבי מאיר בעל הנס בוויליאמסבורג (4)

דינר לטובת כולל שומרי החומות לצדקת רבי מאיר בעל הנס בוויליאמסבורג (5)

דינר לטובת כולל שומרי החומות לצדקת רבי מאיר בעל הנס בוויליאמסבורג (6)

דינר לטובת כולל שומרי החומות לצדקת רבי מאיר בעל הנס בוויליאמסבורג (7)

דינר לטובת כולל שומרי החומות לצדקת רבי מאיר בעל הנס בוויליאמסבורג (8)

דינר לטובת כולל שומרי החומות לצדקת רבי מאיר בעל הנס בוויליאמסבורג (9)

דינר לטובת כולל שומרי החומות לצדקת רבי מאיר בעל הנס בוויליאמסבורג (10)

דינר לטובת כולל שומרי החומות לצדקת רבי מאיר בעל הנס בוויליאמסבורג (11)

דינר לטובת כולל שומרי החומות לצדקת רבי מאיר בעל הנס בוויליאמסבורג (12)

דינר לטובת כולל שומרי החומות לצדקת רבי מאיר בעל הנס בוויליאמסבורג (13)

דינר לטובת כולל שומרי החומות לצדקת רבי מאיר בעל הנס בוויליאמסבורג (14)

דינר לטובת כולל שומרי החומות לצדקת רבי מאיר בעל הנס בוויליאמסבורג (15)

דינר לטובת כולל שומרי החומות לצדקת רבי מאיר בעל הנס בוויליאמסבורג (16)

דינר לטובת כולל שומרי החומות לצדקת רבי מאיר בעל הנס בוויליאמסבורג (17)

דינר לטובת כולל שומרי החומות לצדקת רבי מאיר בעל הנס בוויליאמסבורג (18)

דינר לטובת כולל שומרי החומות לצדקת רבי מאיר בעל הנס בוויליאמסבורג (19)

דינר לטובת כולל שומרי החומות לצדקת רבי מאיר בעל הנס בוויליאמסבורג (20)

דינר לטובת כולל שומרי החומות לצדקת רבי מאיר בעל הנס בוויליאמסבורג (21)

דינר לטובת כולל שומרי החומות לצדקת רבי מאיר בעל הנס בוויליאמסבורג (22)

דינר לטובת כולל שומרי החומות לצדקת רבי מאיר בעל הנס בוויליאמסבורג (23)