הגאון רבי מאיר מאזוז שליט"א ראש ישיבת 'כיסא רחמים' שהגיע בשבוע שעבר לביקור בזק בארה"ב לרגל שמחה לבן אחד מחסידיו, ביקר אצל ראש ישיבת לייקווד בניו ג'רזי וחבר במועצת גדולי התורה של אגודת ישראל בארצות הברית הגאון רבי אריה מלכיאל קוטלר שליט"א, יצויין שבין השניים שוררת ידידות אמיצה והפעם נתן לו את ספרו של סביו ז"ל עם הקדשה מיוחדת, הגר"מ מאזוז נתן לו גם את ספרו והשניים נפרדו בידידות • צפו

משם המשיך הגר"מ מאזוז ומסר את שיעורו בפני תלמידיו בכולל בשכונת 'דיל' בברוקלין ניו יורק

לייקווד • מה נתן הגרמ קוטלר להגרמ מאזוז כשביקר אצלו (1)

לייקווד • מה נתן הגרמ קוטלר להגרמ מאזוז כשביקר אצלו (2)

לייקווד • מה נתן הגרמ קוטלר להגרמ מאזוז כשביקר אצלו (3)

לייקווד • מה נתן הגרמ קוטלר להגרמ מאזוז כשביקר אצלו (4)

לייקווד • מה נתן הגרמ קוטלר להגרמ מאזוז כשביקר אצלו (5)

לייקווד • מה נתן הגרמ קוטלר להגרמ מאזוז כשביקר אצלו (6)

לייקווד • מה נתן הגרמ קוטלר להגרמ מאזוז כשביקר אצלו (7)