כ"ק מרנן ורבנן האחים האדמו"רים מויז'ניץ שליט"א ערכו את שולה"ט בסעודת מלווה מלכה יחדיו בשילוב סעודת יארצייט לגאב"ד קטמון הגה"צ רבי יהושע דייטש זצ"ל ואביה של הרבנית מויז'ניץ תליט"א • צילום: שוקי לרר

בני ברק • האחים מרנן האדמורים מויז'ניץ בטיש משותף לגאבד קטמון זצל (1)

בני ברק • האחים מרנן האדמורים מויז'ניץ בטיש משותף לגאבד קטמון זצל (2)

בני ברק • האחים מרנן האדמורים מויז'ניץ בטיש משותף לגאבד קטמון זצל (3)

ביקור קודש • האדמו"ר מויזניץ בביקור אצל אב"ד טשערנאביל ירושלים

בני ברק • האחים מרנן האדמורים מויז'ניץ בטיש משותף לגאבד קטמון זצל (5)

בני ברק • האחים מרנן האדמורים מויז'ניץ בטיש משותף לגאבד קטמון זצל (6)

בני ברק • האחים מרנן האדמורים מויז'ניץ בטיש משותף לגאבד קטמון זצל (7)

בני ברק • האחים מרנן האדמורים מויז'ניץ בטיש משותף לגאבד קטמון זצל (8)

בני ברק • האחים מרנן האדמורים מויז'ניץ בטיש משותף לגאבד קטמון זצל (9)

בני ברק • האחים מרנן האדמורים מויז'ניץ בטיש משותף לגאבד קטמון זצל (10)

בני ברק • האחים מרנן האדמורים מויז'ניץ בטיש משותף לגאבד קטמון זצל (11)

בני ברק • האחים מרנן האדמורים מויז'ניץ בטיש משותף לגאבד קטמון זצל (12)

בני ברק • האחים מרנן האדמורים מויז'ניץ בטיש משותף לגאבד קטמון זצל (13)

בני ברק • האחים מרנן האדמורים מויז'ניץ בטיש משותף לגאבד קטמון זצל (14)

בני ברק • האחים מרנן האדמורים מויז'ניץ בטיש משותף לגאבד קטמון זצל (15)

בני ברק • האחים מרנן האדמורים מויז'ניץ בטיש משותף לגאבד קטמון זצל (16)

בני ברק • האחים מרנן האדמורים מויז'ניץ בטיש משותף לגאבד קטמון זצל (17)

בני ברק • האחים מרנן האדמורים מויז'ניץ בטיש משותף לגאבד קטמון זצל (18)

בני ברק • האחים מרנן האדמורים מויז'ניץ בטיש משותף לגאבד קטמון זצל (19)

בני ברק • האחים מרנן האדמורים מויז'ניץ בטיש משותף לגאבד קטמון זצל (20)

בני ברק • האחים מרנן האדמורים מויז'ניץ בטיש משותף לגאבד קטמון זצל (21)

בני ברק • האחים מרנן האדמורים מויז'ניץ בטיש משותף לגאבד קטמון זצל (22)

בני ברק • האחים מרנן האדמורים מויז'ניץ בטיש משותף לגאבד קטמון זצל (23)

בני ברק • האחים מרנן האדמורים מויז'ניץ בטיש משותף לגאבד קטמון זצל (24)

בני ברק • האחים מרנן האדמורים מויז'ניץ בטיש משותף לגאבד קטמון זצל (25)