מתי נוסעים כ"ק האדמורי"ם שליט"א לנופש? מרן האדמו"ר שליט"א נוסע לחלדודנה, וכ"ק מרן שליט"א נוסע לשווייץ